Sodišče razveljavilo odredbo glede Iskre

Odziv na članek.
Fotografija: Foto Leon Vidic
Odpri galerijo
Foto Leon Vidic

Na spletni strani delo.si je bil dne 19.05.2018 objavljen članek z naslovom Kazni umirile prevzemni divji zahod. V Članku je navedeno, da so bile marca 2016 v družbi ISKRA, d.d. zaradi usklajenega delovanja odvzete glasovalne pravice Dušanu Šešoku ter družbi njegovih sinov Taxgroup. Nadalje je navedeno, da je družina Šešok kasneje najprej znižala delež, nato pa odkupila vse delnice družbe ISKRA, d.d.

Te navedbe so prikazane nepopolno. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je dne 08.03.2016 izdala odločbo, s katero je bila družbi ISKRA, d.d. prepovedana uresničitev glasovalnih pravic Dušanu Šešoku in družbi Taxgroup GmbH, vendar pa so tako Dušan Šešok in Taxgroup GmbH kot tudi ISKRA, d.d. zoper to odločbo vložili tožbo. Upravno sodišče Republike Slovenije je na podlagi vložene tožbe dne 10.10.2017 odločbo ATVP odpravilo in zadevo vrnilo ATVP v ponovno odločanje. ATVP je nato dne 07.12.2017 izdala sklep, s katerim je sklenila, da se postopek nadzora ATVP glede ugotavljanja nastopa sankcije mirovanja glasovalnih pravic za prevzemnika Taxgroup GmbH in Dušana Šešoka v ciljni družbi ISKRA, d.d. ustavi. Ker je bila torej prvotna odločba odpravljena, z odločbo z dne 07.12.2017 pa postopek ustavljen, ne držijo navedbe, da so bile Dušanu Šešoku in družbi Taxgroup GmbH odvzete glasovalne pravice.
Zala Šešok, vodja pravne pisarne Iskra, d.d.

Komentarji: