Vlada določa zgornjo mejo cene elektrike za velika podjetja

Vlada je izdala uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce.
Fotografija: Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023, in to le za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od dneva uveljavitve te uredbe do vključno 31. decembra 2022. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023, in to le za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od dneva uveljavitve te uredbe do vključno 31. decembra 2022. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vlada je, kot smo napovedali, izdala uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen energije. Uredba začne veljati v sredo, 30. novembra, in velja do vključno do 31. decembra 2022. 

Vlada je s pričujočo uredbo zdaj oblikovala oziroma ublažila tudi cene električne energije za velike poslovne odjemalce, kamor spadajo tisti gospodarski subjekti, ki ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do najvišje dovoljene maloprodajne cene, ki jo določa v zadnjih mesecih sprejeta uredba o določitvi cene električne energije. Vlada je uredbo sprejela zaradi vztrajno negotove situacije na trgu in dejstva, da na ravni Evropske unije niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene. K ukrepu sta vlado napeljali tudi situacija, da borze v naši bližini ostajajo nelikvidne, ter potreba, da se slovenskemu gospodarstvu takoj zagotovijo cene, ki jim bodo omogočale nadaljevanje opravljanja gospodarske dejavnosti, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Po uredbi je dobavitelj električne energije dolžan za maksimalno količino odjema električne energije odjemalca temu ponuditi in skleniti pogodbo o dobavi za produkt fiksne cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko. Način oblikovanja cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko, njene sestavine ter merila, po katerih se morajo oblikovati te sestavine, je odvisen od izračuna posebne formule, ki je v uredbi natančno opredeljena in sestoji iz letne cene terminskega produkta pasovne električne energije na nemški borzi, cene letnega terminskega produkta trapezne električne energije na nemški borzi in navzgor omejenega stroška dobavitelja.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023, in to le za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od dneva uveljavitve te uredbe do vključno 31. decembra 2022.

Dobavitelji, ki ob sprejetju te uredbe dobavljajo električno energijo odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, v času veljavnosti te uredbe ne smejo prenehati izvajati dejavnosti dobave omenjenim kategorijam odjemalcev in morajo tem odjemalcem obvezno izdajati ponudbe, skladne s pogoji, ki jih določa uredba. Ta določba je potrebna, da se dobavitelji obvezi ne bi izognili z neizdajanjem ponudb in z nesklepanjem pogodb o dobavi ali s prenehanjem izvajanja dejavnosti.

Preberite še:

Komentarji: