Ponovni poziv za svetnike

V svetu filmskega centra, kjer zdaj sedijo trije pravniki, prvič, odkar obstaja, ni predstavnika režiserjev.
Fotografija: Šestčlanski svet SFC je na prvi izredni seji sprejel spremembe programa za letošnje leto in omogočil črpanje sredstev za tekočo filmsko produkcijo. FOTO: Igor Zaplatil
Odpri galerijo
Šestčlanski svet SFC je na prvi izredni seji sprejel spremembe programa za letošnje leto in omogočil črpanje sredstev za tekočo filmsko produkcijo. FOTO: Igor Zaplatil

V torek se je na konstitutivni seji, kljub nepopolni sestavi, prvič sestal novoimenovani svet Slovenskega filmskega centra (SFC). Vlada prejšnji četrtek namreč ni potrdila dveh od osmih članov, kolikor jih predvideva zakon o tej javni agenciji (ZSFCJA). Svet je sicer teoretično operativen, a nepopolna sestava ponovno vnaša nemir, skrbi in tudi tveganje, da tekoči postopki ne bodo izpeljani.

»Po poslovniku je svet SFC sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj pet članov, zato za zdaj kaže, da bo delo sveta steklo. Konstitutivna seja je bila že v torek, takoj za njo pa je bila sklicana prva izredna seja sveta, na kateri so sprejeli spremembe in dopolnitve programa dela za leto 2021, kar filmskemu centru omogoča sklenitev pogodbe z ministrstvom za kulturo in črpanje sredstev za filme, ki čakajo na denar,« je povedala Nataša Bučar, direktorica filmskega centra. Med trimesečnim čakanjem na potrditev sveta je bilo delo filmskega centra praktično onemogočeno, saj svet potrjuje programski in finančni načrt, imenuje pa tudi strokovno-programske komisije, ki odločajo o projektih, prispelih na razpise (nekaterim se je ta teden iztekel rok).

image_alt
Slovenski film lahko ugasne za več let


»V preteklosti je svet s šestimi člani že deloval. Pa vendar gre za praktične implikacije in večje tveganje, da sklepčnost na sejah ni dosežena, če je svetnikov že tako manj. Če dva ne prideta na sejo, svet ni sklepčen,« je opozorila Bučarjeva.

V torek se je torej sestalo šest potrjenih članov sveta: producent Janez Pirc (predstavnik Radiotelevizije Slovenije), igralec Sebastijan Cavazza in direktor fotografije Simon Tanšek, kot predstavnika strokovnih združenj avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti, nekdanji predsednik Sazasa Blaž Rant (kot predstavnik neodvisnih producentskih združenj), Borut Bajželj, pravni strokovnjak na predlog ministrstva za kulturo, in Peter Kep, sicer vodja strokovnih služb na AIPA, ki je v svetu SFC zasedel mesto predstavnika filmskega studia Viba film, ker je njihov predlog prišel prepozno. Sicer pa so Kepa kandidirala kar tri strokovna društva (Društvo filmski producenti Slovenije, Gospodarsko interesno združenje produkcijskih hiš v oglaševanju in Društvo slovenskega animiranega filma).
 

Na vladi s potrditvijo čakali kar tri mesece


Čeprav je ministrstvo za kulturo, skladno z zakonskimi določili, pozvalo institucije in združenja, da predlagajo svoje kandidate tri mesece pred iztekom mandata starim članom sveta (to je bilo 12. februarja), in je prispele predloge vladi posredovalo že januarja, so na vladi s potrditvijo članov čakali kar tri mesece. Ob tem se filmarjem spet sproža vprašanje o pravni podlagi za nepopolno imenovanje sveta in o potrebnosti ponavljanja poziva za dva zavrnjena kandidata. »Če kandidati ustrezajo pogojem javnega poziva in je vloga pravočasna in popolna ter je na razpis prijavljenih celo več kandidatov, kot je razpisanih mest, naj vlada potrdi predlagane člane,« meni Danijel Hočevar. Kakor kažejo podatki, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za kulturo, se je na poziv odzvalo enajst institucij oziroma združenj in predlagalo devet kandidatov. Dovolj za osemčlanski svet, torej.

Kot nam je sporočila direktorica direktorata za medije Uršula Menih Dokl, bo ministrstvo za kulturo v kratkem ponovilo poziv za podajo kandidatur za predstavnika v svetu SFC in pozvalo Rektorsko konferenco RS (RKRS) in neodvisna producentska združenja, naj predlagajo nova dva kandidata, saj vlada z njihovima predlogoma ni bila zadovoljna. Na vprašanje, zakaj je treba ponoviti poziv, čeprav je že na prvi poziv prispelo zadostno, celo večje število imen za kandidate, nam je Menih Doklova odgovorila, da je ponovni poziv potreben, da se zagotovi sestava sveta v skladu s 7. členom ZSFCJA.

Šestčlanski svet SFC opravlja svoje pristojnosti, a je z manj člani tveganje za nesklepčnost na sejah večje. FOTO: Igor Zaplatil
Šestčlanski svet SFC opravlja svoje pristojnosti, a je z manj člani tveganje za nesklepčnost na sejah večje. FOTO: Igor Zaplatil

 

Nezaželeni kandidati


Vlada je zavrnila kandidata rektorske konference režiserja Mirana Zupaniča in kandidatko Društva avdiovizualnih producentov Slovenije Špelo Levičnik Oblak. Prav tako ni potrdila kandidatke Društva slovenskih režiserjev Urše Menart. Tako v svetu filmskega centra, kjer zdaj sedijo trije pravniki, prvič, odkar obstaja, ni predstavnika režiserjev. »Društvo režiserjev je največje avtorsko društvo na področju filma, ki skupaj s scenaristi šteje 122 članov, zato je res nenavadno, da v svetu SFC nimamo predstavnika. Režiserji najbolje poznamo svoje področje in problematiko, zato lahko bistveno prispevamo k boljšemu delovanju filmskega centra. Predlagali smo Uršo Menart, ker je v svetu že opravljala en mandat in pozna delovanje SFC, zato bi bilo smiselno, da to delo opravlja naprej,« je povedal Matevž Luzar, predsednik društva režiserjev. Naj dodamo, da je možnost ponovnega imenovanja člana sveta omogočena z zakonom, a ga vlada očitno ni izkoristila, niti v primeru Levičnik Oblakove, ki je v svetu tudi že sedela. To, mimogrede, tudi pomeni, da novi svet SFC po dolgem času nima nobene članice.

Svojega predstavnika bi režiserji v svetu imeli, če bi vlada potrdila kandidata rektorske konference Mirana Zupaniča. »Težko najdeš bolj kvalificiranega kandidata za to vlogo. Zupanič je priznan režiser, redni profesor za režijo na AGRFT ter nekdanji predsednik Nacionalnega sveta za kulturo in nekdanji predsednik programskega sveta RTV. Ne razumemo, zakaj ga vlada ni potrdila,« se sprašuje Luzar.

Na rektorski konferenci so zagotovili, da na pozivih vsak predlog utemeljijo, predvsem pa podajajo predloge za kandidate, ki so doslej na univerzah s svojim opusom izkazali nadpovprečno uspešnost. »O razlogih za neimenovanje posameznega predlaganega kandidata RKRS ni posebej obveščena, vlada na podlagi sklepa obvesti samo imenovane o nastopu funkcije. Neizbira posameznih kandidatov v raznih izbirnih postopkih, ki so v pristojnosti vlade, nima vpliva na avtonomijo delovanja univerz. Vlada bi v avtonomijo posegla, če bi na mesto, ki pripada kandidatu RKRS, imenovala kandidata, kjer RKRS ne bi podala predloga,« so še pojasnili.

V nadaljevanju filmske nadaljevanke bo zanimivo spremljati, ali bodo na novo predlagani kandidati oziroma kandidatke pogodu vladi in koliko časa po ponovljenem pozivu bodo filmarji na polno sestavo sveta čakali tokrat.

Preberite še:

Komentarji: