Težave »žmohtnega softvera«

Zaradi gostinske dejavnosti brez soglasja je program društva, ki je na pristavah skrbelo za odmeven program, ustavljen
Fotografija: Probleme Društva ljubiteljev Snežniškega gradu bo razreševala nova garnitura na ministrstvu za kulturo.
FOTO:IGOR MODIC
Odpri galerijo
Probleme Društva ljubiteljev Snežniškega gradu bo razreševala nova garnitura na ministrstvu za kulturo. FOTO:IGOR MODIC

Na pristavah gradu Snežnik se od prejšnjega tedna nič ne dogaja, Društvo ljubiteljev gradu Snežnik je moralo program Grajski punk zaustavitit, ker je lastnik prostorov, ministrstvo za kulturo, pogodbo o brezplačnem najemu, ki jo je sklenilo z Narodnim muzejem (ta je z društvom sodeloval pri organizaciji kulturnih prireditev) prekinilo. Razlog? Jedača in pijača, gostinska dejavnost, za katero ni ustreznih soglasij.

Podpornik društva Bojan Žnidaršič, ki je vodil včerajšnjo tiskovno konferenco – poleg društvenikov sta se je udeležili tudi direktorica Narodnega muzeja Barbara Ravnik in državna sekretarka Damjana Pečnik – je program društva označil kot »eno izmed redkih – verjetno najuspešnejših – samoniklih razvojnih pobud«.

Po njegovem mnenju je v Loški Dolini Matija Solce »uspel povezati energijo, znanje in pripravljenost samoorganiziranja domačinov. Žmohtni softver je v kompleks gradu Snežnik pripeljal življenje. Bogate in raznovrstne vsebine so se odvijale vsak konec tedna ...«

Med njimi so bili mednarodni festival Plavajoči grad, ki ga je lani in letos obiskalo približno pet tisoč obiskovalcev in na katerem je nastopilo več kot tristo nastopajočih z vsega sveta, pa številne razstave, koncerti, delavnice, predstave.

Društveniki zdaj navajajo, da so v projekte vložili več tisoč ur prostovoljnega dela, na pristavah je nastopilo okoli tisoč petsto gostujočih umetnikov, raznolik spekter dejavnosti so postopoma usidrali v razmeroma odmaknjeno okolje, kar je, kot pravijo, gotovo pustilo velik pečat tako v lokalnem kot mednarodnem prostoru.

Problem so dejavnosti, brez katerih društvo ne more, med njimi gostinska: muzej - ki kot državni javni zavod po pooblastilu države upravlja že z gradom Snežnik – je z ministrstvom namreč pred dvema letoma sklenil pogodbo o brezplačni uporabi prostorov, a izključno za nepridobitne dejavnosti. Društveniki zdaj ministrstvu očitajo, da je s prekinitvijo pogodbe z muzejem enostavno onemogočilo kulturni program društva, ki deluje v javnem interesu.

Ministrstvo je na te očitke odgovorilo, da ostro zavrača društvena neresnična sporočila za javnost v zadnjih dneh in opozarja zgolj na dejstvo, da je »društvo samo, brez pravne podlage, naselilo prostore v pristavah in v njih izvajalo dejavnosti, za katere niso imeli soglasja.

Ministrstvo je večkrat opozorilo NMS na dosledno spoštovanje pogodbenih določil, saj ta za obratovanje gostinske in drugih dejavnosti, ki so se izvajale v pristavah, nima pogojev niti potrebnih soglasij. Na sestanku z NMS in predstavniki društva je bilo s tem seznanjeno tudi društvo. Z obema skupaj smo skušali poiskati ustrezno rešitev, da bi bilo delovanje zakonito, vendar ustrezne rešitve nismo našli.«

Tej ugotovitvi je sledila prekinitev pogodbe z muzejem in prepoved nadaljnje uporabe pristav, dokler se ne bo našel novi najemnik. Ministrstvo je poudarilo, da to ni v ničemer povezano s festivalom Plavajoči grad, ki ga prireja društvo: »organizatorji bodo tako kot doslej neposredno na ministrstvo vložili vlogo za izvedbo programa.

Ministrstvo za kulturo pa bo podalo soglasje, seveda v skladu s pogoji, ki jih narekuje izvedba takega programa znotraj kulturnega spomenika državnega pomena.« Za vse probleme, je včeraj povedala Damjana Pečnik, tudi za morebitne lažje pogoje najema, se bodo morali društveniki obrniti na nove uradnike ministrstva za kulturo.
 

Komentarji: