Seje poslej tudi na daljavo

Po prenosu pristojnosti z države na lokalne skupnosti bi prevoze s taksiji hitro uredili.
Fotografija: Na Brdu gradita najemna stanovanja republiški in mestni stanovanjski sklad. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Odpri galerijo
Na Brdu gradita najemna stanovanja republiški in mestni stanovanjski sklad. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljanski mestni svetniki so svojo 17. redno sejo zaključili s soglasno potrjeno spremembo tako mestnega statuta kot poslovnika mestnega sveta, ki se bo tako lahko že decembra sestal na daljavo in ne v po besedah Mojce Sojar iz NSi premajhni veliki sejni dvorani ljubljanskega magistrata, ki pač ne ustreza sedanjemu epidemiološkemu stanju.

Sicer pa so mestni svetniki potrdili rebalans letnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki bo letos resda oddal le devet najemnih stanovanj, v prihodnjih letih pa jih bo veliko več, saj se končuje gradnja 174 stanovanj na Novem Brdu, v različnih fazah pa je za naslednja leta predvidena gradnja še 470 stanovanj in do sredine desetletja skupaj okoli 1200 najemnih stanovanj. Mojca Honzak iz Levice na svoje vprašanje, ali bodo trideset stanovanj za mlade med 482 prijavljenimi na nedavno zaključenem 2. razpisu tudi tokrat razdelili z povsem neprimernim žrebom, pa odgovora ni dobila.

S spremembami odloka o avtotaksi prevozih se bodo postopki pospešili, evidenca pa posodobila, župan Zoran Janković pa je dejal, da gre le za izhod v sili, ki ne bo rešil tudi po njegovih besedah slabe ljubljanske taksi službe. To bo moč po njegovih besedah urediti v dveh letih po tem, ko bo infrastrukturno ministrstvo pristojnost urejanja tovrstnih prevozov prenesla na lokalne skupnosti. S spremembo ustreznega odloka je po novem postalo plačljivo parkirišče na Komanovi ulici, ki ga bo upravljalo javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Iz svetniške razprave je bilo moč razbrati, da so tam doslej brezplačno parkirali prebivalci Bratovševe ploščadi in starši, ki so vozili otroke v vrtec in v osnovno šolo Danile Kumar.
Manj birokracije za taksiste. FOTO: Leon Vidic/Delo
Manj birokracije za taksiste. FOTO: Leon Vidic/Delo

Če so svetniki ob pohvali strategije in dosedanjega dela Kinodvora pogrešali program dela na daljavo, se Pionirski dom - Center za kulturo mladih lahko pohvali tudi s tem. Direktorica Vika Potočnik je ob omembi 24 kulturno-umetniških programov, učenja 13 tujih jezikov in 8 mednarodnih festivalov ter mednarodnih priznanj za model zgodnjega vključevanja mladih v kulturne dejavnosti, pojasnila, da ustvari Pionirski dom več kot pol prihodkov iz tržnih dejavnosti. Seveda tudi s trženjem Festivalne dvorane. Po prvem valu koronavirusa je v programih ostalo devet desetin otrok, 1200 jih je vključenih v celoletne dejavnosti, v drugem valu pa izvajajo na daljavo tri petine svojih dejavnosti. Ob napovedani prenovi in dozidavi Baragovega semenišča se v Pionirskem domu pripravljajo tudi na delo na začasnih lokacijah, tako kot so delali tudi ob prenovi edinstvenega objekta na Komenskega.


Zemljišča in OPPN


Ker je MOL v drugi polovici letošnjega leta od sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč dobila večje zemljišče v Zadobrovi, za katere ima občina že interesenta, so svetniki dopolnili aktualne dokumente o ravnanju z nepremičninami. Župan Zoran Janković pa je pojasnil, da po dolgih letih (pre)počasi le prihaja do menjave zemljišč med občino in skladom, tako da obči na dobiva stavbna, sklad pa kmetijska zemljišča. Kljub interesentu za zemljišče v Zadobrovi (družba Lipa) bo zanj pripravljena javna dražba in ob več interesentih prihodek večji.

Mestni svetniki so za drugo zemljišče v Zadobrovi, onstran avtoceste, sprejeli Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), po katerem bo zraslo primerno naselje vrstnih hiš in dvojčkov. Miran Gajšek, vodja mestnega oddelka za urejanje prostora je ob tem pojasnil, da gre za prav poseben projekt zasebnih naložbenikov, ki so s komasacijo združili svoja zasebna zemljišča, tako da so iz lastniških postala gradbene parcele. Ob tem je bilo sprejetih nekaj kompromisov, tako da bo na primer otroško igrišče skupna lastnina, dober kompromis je bil po Gajškovih navedbah sprejet tudi pri ureditvi prometa. OPPN omogoča etapno gradnjo. Sprejet je bil tudi OPPN Zvezna za gradnjo štirih stanovanjskih objektov JSS MOL za najemna stanovanja ob Flajšmanovi ulici in Šmartinski cesti.


Nespodobni tviti


Mestni svetniki so na začetku, pri kadrovskih zadevah, veliko časa namenili obsodbi povsem neprimernih in nespodobnih tvitov mestnega svetnika iz Liste kolesarjev in pešcev Janeza Starihe, ki pa je bil potem z 21 glasovi za in 11 proti v 45-članskem mestnem svetu kot edini kandidat - ob pozivu, naj se v prihodnje takega oglašanja na družabnih omrežjih vzdrži - potrjen za predsednika mestnega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi v naslednjem mandatu.

Preberite še:

Komentarji: