Svetnica ne bi smela občini prodajati zaščitnih mask

Občina Kamnik mora zdaj poskrbeti za ničnost pogodbe, sklenjene s podjetjem Gumiks.
Fotografija: V občini Kamnik so s podjetjem Gumiks poslovali po domače. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Odpri galerijo
V občini Kamnik so s podjetjem Gumiks poslovali po domače. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Občina Kamnik je kršila določbo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ker je med epidemijo kupila zaščitne maske od trgovskega podjetja Gumiks, s katerim je kamniška občinska svetnica lastniško in upravljavsko povezana. Občinsko vodstvo je posel opravilo kljub temu, da je svetnica pred tem občini poročala o omejitvi poslovanja z omenjenim podjetjem. S tem je lokalna skupnost, ki jo vodi župan Matej Slapar, kršila absolutno prepoved poslovanja, so prepričani na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Konkretni primer poslovnega sodelovanja med kamniško občino in podjetjem Gumiks je postopek klasičnega naročanja blaga, ki pa ne spada med pogojno dovoljeno poslovanje po ZIntPK. Dejstvo, da se je občinska svetnica Mojca Škraba, sicer zakonita zastopnica in družbenica omenjenega podjetja, izločila iz celotnega postopka izbire ponudnika in da so bile s tem dosledno upoštevane določbe o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, je nerelevantno, saj je bila podana absolutna prepoved poslovanja med občino in podjetjem Gumiks. Prav tako sklenitev posla v izrednih razmerah, ko je bila razglašena pandemija covida-19, ne more biti izgovor za sklenjeni posel, saj tudi izredne razmere ne upravičujejo poslovanja organa s subjektom, s katerim ima ta organ vzpostavljeno absolutno omejitev poslovanja, so prepričani na KPK.

Župan ničesar ne obžaluje

Protikorupcijski predpis izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petih odstotkih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Ta prepoved velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. »Prepoved poslovanja je absolutna, posli, ki so sklenjeni kljub navedenim omejitvam, pa so nični,« so zapisali na KPK.

Matej Slapar, župan občine Kamnik, pravi, da zdaj ne morejo povrniti ničesar. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Matej Slapar, župan občine Kamnik, pravi, da zdaj ne morejo povrniti ničesar. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

In kako doseči ničnost pogodbe? Na komisiji odgovarjajo, da je to, na kakšen način bodo dosegli ničnost pogodbe, zdaj v rokah lokalne skupnosti. Enako vprašanje smo zastavili kamniškemu županu Slaparju, ki je odgovoril, da zdaj ne morejo povrniti ničesar. »Podjetje je namreč zaščitne maske dobavilo, sam v to nisem bil vpet. Takoj, ko smo izvedeli, da gre za podjetje občinske svetnice, smo izvajanje pogodbe ustavili, dobavljene maske smo plačali, pogodbo pa smo takoj razveljavili,« je povedal Slapar.

Na dodatna vprašanja o tem, kako bi ravnal, če bi se spet znašel v podobni situaciji, je kamniški župan Slapar odgovoril, da takrat, torej leta 2020, zaščitnih mask ni bilo mogoče dobiti, zato bi, v podobni situaciji ravnal enako, da zavaruje življenje in zdravje svojih občanov. Da mora župan zavarovati zdravje svojih občanov, določajo številni predpisi in je tudi kazensko odgovoren, če tega ne stori.

Občinska zgradba v Kamniku. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Občinska zgradba v Kamniku. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

O tem, o čemer zdaj poroča KPK, je občinski svetnik Igor Žavbi obvestil občinski svet že leta 2020. Pravi, da se kaj takšnega preprosto ne bi smelo dogajati. »Občinski svetniki smo zavezani k temu, da se izločimo iz poslovnega sodelovanja s kamniško občino. Tukaj je zakon jasen. Župan se izgovarja, da so zaščitne maske potrebovali za ohranitev življenj. To je zelo podobna zgodba, ki smo jo neštetokrat slišali že nekje drugje,« je še povedal Žavbi.

Epidemija stala 393.000 evrov

V kamniški občini je bilo ob izbruhu epidemije treba ravnati hitro in odgovorno. Občinsko vodstvo je KPK pojasnilo, da ni šlo za pravni posel, ki se nanaša na običajni predmet naročila, ki bi bil na tržišču prosto dosegljiv ter na voljo v zadostnih količinah, ampak za nabavo zaščitne opreme, ki je je takrat povsod po državi zelo primanjkovalo.

Župan Slapar je moral sprejeti takojšnjo odločitev in brez odlašanja telefonsko potrditi predlog občinskega štaba civilne zaščite, ki ga KPK označuje kot spornega, saj razmere na terenu niso dopuščale povpraševanja o tem, ali gre za poslovni subjekt, za katerega v običajnih razmerah velja omejitev poslovanja. Da gre za subjekt, s katerim občina ne bi smela poslovati, se je pokazalo pozneje. Za preprečevanje širjenja epidemije so v kamniški občini porabili skupno 393 tisoč evrov, od tega za zaščitne maske okoli 183 tisoč evrov, od tega so podjetju Gumiks plačali skoraj 17.700 evrov.

Komentarji: