Tudi slovenska podjetja bi lahko imela velike koristi

Naš cilj v vlogi banke EU za podnebje je podpreti vse države v Evropi, da bi prispevale k podnebnim ukrepom, kot edinemu načinu za zagotovitev uspeha.
Fotografija: Banka EU sodeluje tudi s partnerji v Sloveniji pri zagotavljanju posredniških posojil podjetjem. FOTO: Delo
Odpri galerijo
Banka EU sodeluje tudi s partnerji v Sloveniji pri zagotavljanju posredniških posojil podjetjem. FOTO: Delo

Evropska investicijska banka (EIB) kot banka EU za podnebje namerava imeti ključno vlogo pri uresničevanju prizadevanj EU glede podnebnih sprememb, predstavljenih v evropskem zelenem dogovoru, in podpreti usmeritev k ogljično nevtralnemu gospodarstvu do leta 2050. Tudi podjetja iz EU, vključno s Slovenijo, bi lahko imela koristi od teh ambicioznih načrtov.

Evropska investicijska banka želi podpreti EU pri izpolnjevanju ciljev, navedenih v zelenem dogovoru EU, zato prav zdaj krepi svojo vlogo kot globalna voditeljica v podnebnih financah. To vključuje večjo podporo dejavnostim evropskega zelenega dogovora zunaj EU, tudi na Zahodnem Balkanu.

Lilyana Pavlova, podpredsednica EIB. FOTO: EIB
Lilyana Pavlova, podpredsednica EIB. FOTO: EIB
Naš cilj v vlogi banke EU za podnebje je podpreti vse države v Evropi, da bi prispevale k podnebnim ukrepom, kot edinemu načinu za zagotovitev uspeha. V zasebnem sektorju bo cilj boljša uporaba nepovratnih sredstev in posojil za mobilizacijo več zasebnih naložb za čisto energijo in inovativno tehnologijo. Ta prizadevanja so opisana v gospodarskem in naložbenem načrtu evropske komisije za Zahodni Balkan, sprejetem leta 2020.

Načrt je oprijemljiv dokaz dolgoročne zavezanosti EU regiji in podjetjem EU, vključno s slovenskimi, ki bi lahko imela velike koristi od naložbenih priložnosti, ki jih ustvarja. Naložbeni paket tega načrta je namenjen sprostitvi do devet milijard evrov sredstev za pospešitev dolgoročnega gospodarskega okrevanja regije, za podpiranje zelenega in digitalnega prehoda ter spodbujanje regionalnega povezovanja in konvergence z Evropsko unijo.

Evropska komisija ocenjuje, da bi sredstva iz gospodarskega in naložbenega načrta lahko pomagala mobilizirati do 30 milijard evrov naložb. Zaradi tega je gospodarski in naložbeni načrt eden najcelovitejših in najobsežnejših gospodarskih in socialnih paketov, ki so jih kdaj ponudili tej regiji. Evropska investicijska banka kot banka EU bo imela ključno vlogo pri njegovem izvajanju. Načrtujemo sodelovanje z evropsko komisijo, da bi podprli strateške naložbe in spodbudili družbenogospodarski razvoj regije skladno s širitveno politiko EU.

Financiranje za trajnostni promet, proizvodnjo energije, digitalizacijo in inovacije

Gospodarski in naložbeni načrt ustvarja pomemben nov vir dostopnejšega financiranja za naložbe v trajnostni promet, raznovrstno proizvodnjo kombinacije energentov in virov obnovljive energije, projekte za ustvarjanje na znanju temelječega vključujočega skupnega trga in nazadnje projekte za hitrejši zeleni in digitalni prehod Zahodnega Balkana, to je regije, kjer ima veliko slovenskih podjetij pomembne izkušnje in interes. Ta načrt odpira financiranje za povečanje digitalnih zmogljivosti, inovacijske projekte in razvoj regionalnega digitalnega trga, ki je pogoj za vključujočo, trajnostno regionalno rast in povezovanje ter ključ do hitrejšega razvoja človeškega kapitala in lokalnih digitalnih spretnosti.

Ustvaril bo priložnosti za podjetja, ki ponujajo rešitve za zeleni prehod v ogljično nevtralno gospodarstvo in tudi za podjetja z energetsko učinkovitimi in okoljskimi projekti. Načrt ustvarja tudi možnosti za financiranje sistemov upravljanja vode in odpadnih voda.

Kot banka EU za podnebje bo EIB financirala ta zeleni prehod Zahodnega Balkana k dolgoročnemu trajnostnemu gospodarstvu in preskrbo z raznovrstnimi in obnovljivimi viri energije ter tudi z drugimi finančnimi instrumenti, ki dopolnjujejo gospodarski in naložbeni načrt. Kot podnebna banka EU bo EIB financirala ta zeleni prehod Zahodnega Balkana k dolgoročnemu trajnostnemu gospodarstvu ter k raznovrstni in obnovljivi preskrbi z energijo tudi z drugimi finančnimi instrumenti, ki dopolnjujejo gospodarski in naložbeni načrt.

Gospodarski in naložbeni načrt razširja paleto finančnih instrumentov

Vendar ta načrt ni edini vir podpore za podjetja, ki želijo poslovati na Zahodnem Balkanu. Skupina EIB ima v regiji širok izbor finančnih instrumentov, vključno s kreditnimi linijami, ki jih posredujejo lokalne banke. Ponujamo tudi jamstva za povečanje razpoložljivosti financiranja za mala in srednje velika podjetja ter lastniške naložbe, predvsem za nova in inovativna podjetja. Podpiramo tudi izvajanje številnih večjih pobud EU v regiji, kot je instrument za razvoj podjetij in inovacije na Zahodnem Balkanu – EDIF. Samo s tem instrumentom je bilo v regiji od leta 2014 ustvarjenih za več kot pol milijarde naložb.

Uvajamo tudi lastniške sklade, osredotočene na visokotehnološka nova podjetja, in podpiramo podjetja, ki imajo na voljo zmogljivosti, kot so Cosme, InnovFin in EaSI. V teh treh instrumentih je Evropski investicijski sklad, to je drugi del skupine EIB, leta 2020 podpisal 21 novih operacij, s čimer je mobiliziral približno 500 milijonov evrov novega financiranja za MSP na Zahodnem Balkanu.

Skupina EIB namerava povečati podporo zasebnemu sektorju na Zahodnem Balkanu z uporabo vseh instrumentov, ki so nam na voljo, in nadaljevati sodelovanje s komisijo, da bi izkoristili jamstveno shemo za Zahodni Balkan. Prav tako bomo okrepili naše vključujoče financiranje ranljivih skupin, kot so ženske in mladi, in dali več posojil s spodbujevalnim učinkom. Evropski investicijski sklad si bo prizadeval za razširitev uporabe jamstev in razpoložljivosti lastniškega financiranja.

Evropska investicijska banka bo še podpirala evropska in slovenska podjetja

Slovenski javni in zasebni sektor z rešitvami za podnebne ukrepe, inovacije in digitalizacijo lahko kadarkoli računa na našo podporo – povezano z gospodarskim in naložbenim načrtom ali kako drugače – in ta podjetja in javne subjekte bi rada spodbudila, naj vzpostavijo stik z nami. Naša pisarna v Ljubljani je kraj, kjer lahko dobijo začetne informacije in nasvete o podpori, ki jo lahko ponudimo.

Podpora presega dostopna posojila, ki jih zagotavlja EIB. Vključuje dragoceno tehnično svetovalno pomoč pri pripravi projektov, banka pa ima možnost združevanja nepovratnih sredstev EU in posojil za projekte, ki jih podpiramo. Poleg tega Evropski investicijski sklad ponuja lastniški kapital, jamstva in inovativne rešitve financiranja.

Banka EU sodeluje tudi s partnerji v Sloveniji pri zagotavljanju posredniških posojil podjetjem. Najnovejši primer tovrstne podpore je naše sodelovanje s Skladom za regionalni razvoj (SRDF), ki je bilo podpisano oktobra letos. S tem sodelovanjem se je odprl nov vir financiranja v vrednosti 30 milijonov evrov za upravičene naložbe, ki jih spodbujajo mala in srednje velika podjetja, ki delujejo v kmetijskem, proizvodnem in storitvenem sektorju ali lokalne oblasti na področju infrastrukture, energetske učinkovitosti in gospodarstva znanja v Sloveniji. Posojilo bo uporabljeno tudi za financiranje upravičenih naložb v odziv na krizo zaradi covida-19.

***

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

Komentarji: