Dan upora

V prvih dveh tednih okupacije sta Boris Kidrič in Aleš Bebler predlagala, da skličejo skupni sestanek.
Fotografija: Sestanek v Vidmarjevi hiši v Rožni dolini  je potekal od večernih ur 26. aprila in se je zaključil v jutranjih urah 27. Foto Alešš Černivec
Odpri galerijo
Sestanek v Vidmarjevi hiši v Rožni dolini  je potekal od večernih ur 26. aprila in se je zaključil v jutranjih urah 27. Foto Alešš Černivec

Vsako leto ob Dnevu upora se v naših medijih in nekaterih političnih razpravah pojavljajo poleg netočnosti tudi trditve, ki odražajo poskuse razvrednotiti iskreno odporniško in domoljubno naravo Osvobodilne fronte, nanašajo pa se predvsem na datum sestanka, naravo in ime te organizacije. Tudi tokrat je bilo tako.

Dejstvo pa je, da sta se v prvih dveh tednih okupacije v letu 1941 dva člana Komunistične partije Boris Kidrič in Aleš Bebler samoiniciativno večkrat sestajala in ločeno pogovarjala s posameznimi levo usmerjenimi razumniki, kulturniki, krščanskimi socialisti in člani Sokola. Ko sta se prepričala o podobnem uporniškem razpoloženju sogovornikov, sta jim predlagala, da skličejo skupni sestanek. To pobudo so sprejeli in so se dogovorili, da se zberejo 26. aprila popoldne, pred policijsko uro, v hiši Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani.

»V svojem javnem razglasu za upor 22. junija 1941 pa je vodstvo organizacijo poimenovalo Osvobodilna fronta.« Foto Tomi Lombar
»V svojem javnem razglasu za upor 22. junija 1941 pa je vodstvo organizacijo poimenovalo Osvobodilna fronta.« Foto Tomi Lombar


Na dogovorjeni sestanek so prihajali v 15-minutnih presledkih. Sestanek je potekal od večernih ur 26. aprila in se je zaključil v jutranjih urah 27. aprila. Prav zato je 27. april pravilni datum ustanovitve. Novo združenje za upor, tudi z orožjem, so udeleženci sestanka pogovorno imenovali z eno besedo: Fronta. Iz konspirativnih razlogov na sestanku niso sestavili ne seznama udeležencev in ne zapisnika z dogovorjenim imenom organizacije. Poimenovanje Antiimperialistična fronta pa je v maju 1941 zapisal Boris Kidrič v svojem zaupnem poročilu Kominterni. To je storil brez soglasja drugih ustanoviteljev. V svojem javnem razglasu za upor 22. junija 1941 pa je vodstvo organizacijo poimenovalo Osvobodilna fronta.

OF je bila ustanovljena časovno veliko prej od datumov začetka upora v vseh drugih pokrajinah okupirane in razkosane Kraljevine Jugoslavije. Poleg tega je bil ustanovni sestanek OF sklican in izpeljan dejansko brez vednosti tedaj vodilnega slovenskega komunista Edvarda Kardelja, ki je bil takrat odsoten iz Slovenije. To sta bila verjetno glavna razloga, zakaj dneva Osvobodilne fronte v Sloveniji dolgo niso praznovali poudarjeno in na način, ki bi ustrezal njenemu zgodovinskemu pomenu za upor in osvoboditev Slovenije l. 1945.

Komentarji: