Višje sodišče ponovno o tožbi države s strani SDS

Višje sodišče bo ponovno odločalo o tožbi SDS, ki od države terja odškodnino.
Fotografija: FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Jure Eržen/Delo

Ljubljana – Mariborsko višje sodišče, ki je junija lani potrdilo odločitev okrožnega v Ljubljani, da SDS ne bo dobila niti centa odškodnine za primer Patria, bo moralo o zadevi odločiti znova. Vrhovno sodišče je namreč ugodilo reviziji politične stranke, sodbo višjega sodišča razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje.

SDS od države terja 886.257 evrov z obrestmi zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na državnozborske volitve v letih 2011 in 2014. Vztraja, da ji je bila z obsodilnimi sodbami, ki jih je ustavno sodišče razveljavilo, in zaporom predsednika Janeza Janše narejena velika politična in tudi premoženjska škoda, in to namerno. Dokaz za to naj bi bila prav odločitev ustavnega sodišča.

Za okrožnim je tožbeni zahtevek SDS pravnomočno zavrnilo še višje sodišče, češ da sodnikom okrajnega, višjega in vrhovnega sodišča ni mogoče očitati protipravnosti zaradi napačne razlage kazenskega materialnega prava v kazenski zadevi Patria.

image_alt
Janša s tožbo nad sodnike in nekdanjo tožilko


A je SDS na vrhovno sodišče vložila revizijo ter z njo uspela. Višje sodišče po mnenju vrhovnega ni obrazložilo, zakaj meni, da politični stranki s pritožbo in v njej navedeno sodno prakso ni uspelo izpodbiti ugotovitve okrožnega sodišča, da je bilo ravnanje sodišč v primeru Patria skladno z do tedaj uveljavljenimi standardi v »korupcijskih zadevah«. Sodba višjega sodišča ima pomanjkljivosti, zaradi katerih je ni mogoče preizkusiti, zato jo je vrhovno sodišče razveljavilo in vrnilo višjemu.

SDS v pritožbi zatrjuje, da prvostopenjsko sodišče ni opravilo presoje, ali bi sodišča ob običajni metodi dela lahko prišla do enake ugotovitve kot kasneje ustavni sodniki, in sicer da ne v opisu dejanja ne v razlogih za sodbo ni bilo konkretno navedeno ravnanje, s katerim naj bi Janša uresničil zakonski znak kaznivega dejanja sprejema obljube nagrade, ki mu ga je v obtožnem aktu očitalo tožilstvo.

Ker so pritožbene navedbe SDS po mnenju vrhovnega sodišča pravno pomembne in dovolj obrazložene, terjajo bolj natančne odgovore in obrazložitev, kot jih je v svoji sodbi ponudilo višje sodišče.


Janša v Kranju


Zaradi primera Patria 901.119 evrov zahteva tudi Janša osebno, in to od države ter nekdanje tožilke in štirih sodnikov, ki so sodelovali v kazenskem postopku v tej zadevi. Potem ko je vrhovno sodišče na njegov predlog krajevno pristojnost preneslo z ljubljanskega na celjsko okrožno sodišče, je, kot smo pisali, nedavno ugodilo predlogu tožencev za (ponovni) prenos kraja sojenja. Tokrat je kot pristojno določilo kranjsko okrožno sodišče. Narok za obravnavo tožbe po naših podatkih še ni razpisan.