Podpisan sporazum za čistejše Blejsko jezero

Minister za okolje Andrej Vizjak in župan občine Bled Janez Fajfar sta podpisala sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera.
Fotografija: Sporazum naj bi prinesel čistejši Bled in okolico. FOTO: Mop
Odpri galerijo
Sporazum naj bi prinesel čistejši Bled in okolico. FOTO: Mop

Namen sporazuma med ministrstvom za okolje in občino Bled je zmanjševanja vpliva obremenitev na kakovost vode, cilj pa je doseganja dobrega stanja voda. »Tak biser, kot je Bled, moramo negovati,« je ob tem dejal minister Andrej Vizjak in dodal, da to ni le naloga lokalne skupnosti, temveč tudi države.

»Sporazum je zelo dobra osnova, da se stanje jezera izboljša, da preprečimo zunanje onesnaževanje tega jezera, da vzpostavimo boljši režim plovbe na jezeru. Namen je, da ohranimo to vrednoto  tudi našim zanamcem v boljšem stanju kot je danes. Pri tem nas čaka veliko dela, ne samo Mop, temveč tudi druge resorje. To je šele začetek. Na podlagi tega sporazuma bomo sodelovali v mnogih projektih, eden teh je odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ustrezna obravnava vseh pritokov ter potencialnih onesnaževal,« je napovedal Vizjak.       

Mop je pripravil načrt aktivnosti, ki jih je treba izvesti za doseganje dobrega stanja Blejskega jezera in so se deloma že izvajali v obdobju od lanskega »cvetenja« jezera. Občina se je zavezala, da bo izvedla ukrepe za zmanjšanje obremenitev na jezero in na njegovih prispevnih površinah, Mop pa bo še naprej izvajal njegovo sanacijo in upravljalo s sanacijskima napravama.

image_alt
Bled izgublja podobo bisera


Občina in Mop bosta s pomočjo pristojnih služb pozorno spremljala stanje gladine površinske vode ter onesnaženje tako vodnih kot priobalnih zemljišč in v primeru zaznanih odstopanj usklajeno pristopila k čiščenju gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč ter k odstranjevanju plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč.

image_alt
Adijo, čista voda, če bomo gradili tudi na vodovarstvenih območjih


Prav tako se bosta s skupnimi močmi zavzemala za prilagajanje ribiške in ribolovne prakse glede na stanje vode in si prizadevala za ustrezno ureditev oziroma nadgradnjo obstoječega odvajanja komunalne odpadne, padavinske ter zalednih voda s prispevne površine jezera. Prizadevala si bosta tudi za čimprejšnji sprejem uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled in Gorje, kar bo pripomoglo tudi k boljši kakovosti reke Radovne, ki bogati jezero. Napovedala sta še sprejem ustreznih predpisov in nadzor nad izvajanjem teh predpisov.

Preberite še:

Komentarji: