Janezu, Ivanu in Marku sta se pridružila Liam in Dalibor, Mariji pa Tara in Zarja

Med imeni, ki so lahko tako moška kot ženska, se največkrat pojavlja Saša.
Fotografija: Na lestvico 200 najpogostejših moških imen so se v zadnjem letu uvrstila štiri nova, in sicer Liam, Svit, Nace in Dalibor. FOTO:Shutterstock
Odpri galerijo
Na lestvico 200 najpogostejših moških imen so se v zadnjem letu uvrstila štiri nova, in sicer Liam, Svit, Nace in Dalibor. FOTO:Shutterstock

Prebivalci Slovenije imamo 55.520 različnih imen in 118.491 različnih priimkov, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). Na lestvico 200 najpogostejših moških imen so se v zadnjem letu uvrstila imena Liam, Svit, Nace in Dalibor, med najpogostejšimi ženskimi imeni pa sta po novem tudi Tara in Zarja.

V začetku letošnjega leta so med prebivalci Slovenije našteli 55.520 različnih imen (26.497 moških in 29.023 ženskih). Seznam različnih imen se vsako leto podaljša, v zadnjem letu se je podaljšal za 875 imen.

Pestrost imen prebivalcev Slovenije se kaže tudi v številu unikatnih imen, torej imen, s katerimi je poimenovan le po en človek. Takšnih je bilo na začetku leta 38.725 ali 70 odstotkov. Najmanj desettisočkrat pa se med prebivalci Slovenije pojavi 27 imen (19 moških in osem ženskih). Najpogostejša imena med moškimi so Franc, Janez, Ivan, Anton in Marko, med ženskimi pa Marija, Ana, Maja, Irena in Mojca.

Z imenom Marija je poimenovanih 55.190 prebivalk Slovenije ali povprečno vsaka devetnajsta, z imenom Ana pa vsaka enainštirideseta. V Sloveniji je tudi 23.554 Francev ali povprečno vsak štiriinštirideseti prebivalec.

Med imeni, ki so lahko tako moška kot ženska, se največkrat pojavlja Saša. FOTO: Shutterstock
Med imeni, ki so lahko tako moška kot ženska, se največkrat pojavlja Saša. FOTO: Shutterstock


Najmlajši Liami in Zoje, najstarejši Frančiški in Matilde


Na lestvico 200 najpogostejših moških imen so se v zadnjem letu uvrstila štiri nova, in sicer Liam, Svit, Nace in Dalibor. Imena Ignac, Bruno, Adolf in Amir pa so z omenjenega seznama izginila. Z lestvice najpogostejših 200 ženskih imen sta izginili Manja in Liljana, na novo pa sta se na njej pojavili Tara in Zarja.

V zadnjem letu se je med ženskami najbolj zmanjšalo število Marij (za 1781), An (za 474), Jožef (za 335) in Frančišk (za 333), med moškimi pa število Francev (za 776), Jožefov (za 570) in Antonov (za 527). Najbolj se je povečalo število prebivalk z imeni Zala, Ema in Eva ter prebivalcev z imeni Luka, Mark in Filip. Ta imena je dobilo največ lani rojenih otrok.

V povprečju so najmlajši prebivalci Liami (4,8 leta), med prebivalkami pa Zoje (7,4 leta). Povprečno najstarejši so moški z imenom Frančišek (74,6 leta) ter ženske z imenom Matilda (76,4 leta).

Med prebivalci Slovenije so pogosta tudi imena, ki se pojavljajo v ženski in moški različici. Nekatera imena iz takšnega para so izrazito pogostejša oziroma redkejša ali na moški ali na ženski strani. Tako je žensk z imenom Aleša precej manj kot Alešev; za dvojico Valerij-Valerija pa velja obrnjeno.

V začetku letošnje leta so med prebivalci Slovenije našteli 55.520 različnih imen. FOTO: Shutterstock
V začetku letošnje leta so med prebivalci Slovenije našteli 55.520 različnih imen. FOTO: Shutterstock


Na lestvici desetih najpogostejših priimkov v zadnjem letu ni bilo sprememb


Primerjali so tudi povprečne starosti moških in žensk, katerih imena tvorijo tako dvojico. Največja povprečna starostna razlika je med Vidi in Vidami, in sicer 46 let. Vide so gospe, stare povprečno 63,8 leta, Vidi pa mladeniči, stari povprečno 17,4 leta. Več kot 20 let so v povprečju mlajši tudi Maji, Jani, Eriki od prebivalk, ki jim je ime Maja, Jana, Erika.

Med imeni, ki so lahko tako moška kot ženska, se največkrat pojavlja Saša. Žensk z imenom Saša je dvakrat več kot moških. Veliko teh imen, na primer Vanja, Aljoša, Vasja, Petja in Miša, ima ruske korenine.

Število različnih priimkov prebivalcev Slovenije je več kot še enkrat večje od števila različnih imen prebivalcev. Na začetku leta 2018 jih je bilo 118.491. Več kot polovica priimkov (58 odstotkov) je unikatnih. Večinoma gre za kombinacije dveh priimkov, ki jih imajo večinoma poročene ženske.

Na lestvici desetih najpogostejših priimkov v zadnjem letu ni bilo sprememb. Prvi je še vedno priimek Novak (10.999), sledijo priimki Horvat, Kovačič, Krajnc in Zupančič.

Komentarji: