Jutri bodo pokojnine okrepili še dodatki

Letni dodatek bo prejelo več kot 605.000 uživalcev pokojnine in invalidskih nadomestil.
Fotografija: Tisti z najnižjimi pokojninami, nižjimi od 500 evrov, bodo prejeli 440 evrov, tisti s pokojnino, višjo od 860 evrov, pa bodo prejeli 130 evrov letnega dodatka. Foto Leon Vidic/delo
Odpri galerijo
Tisti z najnižjimi pokojninami, nižjimi od 500 evrov, bodo prejeli 440 evrov, tisti s pokojnino, višjo od 860 evrov, pa bodo prejeli 130 evrov letnega dodatka. Foto Leon Vidic/delo

Ljubljana – Jutri bodo pokojnine obogatili letni dodatki za leto 2020, saj bodo izplačani z junijskimi pokojninami, prejelo jih bo več kot 605.000 uživalcev pokojnine.

Na zadnji junijski torek bo zavod v skladu z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; ZIPRS2021) izplačal letni dodatek v skupnem znesku 138.817.498 evrov.

Kot so sporočili z Zpiza, se tudi letos »za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja«.


V malhi letnih dodatkov je blizu 139 milijonov evrov


Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 605.093 uživalcem, od tega 590.125 uživalcem pokojnin, za katere je namenjenih skupaj 135.267.318 evrov, 14.968 uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa je v malhi dodatkov namenjenih 3.550.180 evrov – kar skupaj znese 138.817.498 evrov.Letni dodatek bo izplačan v različnih višinah (glej tabelo). Tisti z najnižjimi pokojninami, nižjimi od 500 evrov, bodo prejeli 440 evrov, takšnih upravičencev je 127.157. Tisti s pokojnino, višjo od 860 evrov, pa bodo prejeli 130 evrov letnega dodatka, teh je v strukturi največ, in sicer 145.418.

Prejemniki invalidskih nadomestil, ki znašajo do 710 evrov, bodo prejeli 240 evrov letnega dodatka, tisti z invalidnino nad 860 evrov pa 130 evrov dodatka.Zpiz je tudi pozval skoraj 132.000 uživalcev, naj posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 15. junija so na Zpizu prejeli izjave več kot 98.000 uživalcev, več kot 12.000 od teh je odgovorilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Na Zpizu so pojasnili: »Večini navedenih uživalcev, ki so posredovali izjave (97.773), bo junija izplačan letni dodatek v skupni višini 16.482.919 evrov.«

Pri tem so napovedali, da bodo tistim, ki podatka o višini tuje pokojnine Zpizu do junija še niso posredovali, bodo pa ga do 30. septembra, letni dodatek izplačali septembra ali novembra. »Tistim, ki podatka o višini tuje pokojnine na zavod ne bodo posredovali do 30. septembra, se bo letni dodatek izplačal v višini 130 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v novembru 2020.«

Komentarji: