Kaj sledi zaušnicama kmečkemu tajkunu Petru Vrisku

Regulator trga zavrnil Vriskove obtožbe o usklajenem delovanju delničarjev DBS – Končana je tudi posebna revizija njegovih poslov
Fotografija: Deželna Banka Slovenije zanima tudi Miodraga Kostića, ki je prevzel že Gorenjsko banko. FOTO:  Leon Vidic
Odpri galerijo
Deželna Banka Slovenije zanima tudi Miodraga Kostića, ki je prevzel že Gorenjsko banko. FOTO:  Leon Vidic

Revizijska družba Ernst & Young je končala revizijo določenih poslov Deželne banke Slovenije (DBS) v obdobju zadnjih treh let. Da se jih vzame pod drobnogled, so odločili delničarji na oktobrski skupščini banke. Sklep o reviziji je bil sprejet s 57-odstotno podporo lastnikov. Na skupščini sta, poenostavljeno, nastala dva lastniška tabora, na eni strani tabor zadružnikov, zbran okoli Petra Vriska, na drugi pa so se v stališčih poenotili delničarji iz skupine KD in Prve Group.

Oktobrska skupščina je bila zelo pomembna, saj je prinesla konec dolgoletne prevlade Petra Vriska, ki že dobri dve desetletji obvladuje slovenski zadružni sistem, v banki. DBS s svojim tržnim deležem obvladuje le poltretji odstotek trga, ima pa po drugi strani tretjo največjo mrežo poslovalnic v državi, zato ni presenetljivo, da se okoli nje smukajo zainteresirani investitorji, tako Miodrag Kostić, ki je pravkar prevzel Gorenjsko banko, interes so pokazali kitajski vlagatelji, zanimiva pa je tudi za ameriški sklad Apollo, ki že ima v lasti Novo KMB.

Petru Vrisku ni uspelo z zahtevo za odvzem glasovalnih pravic taboru okoli KD in Prve Group.
Petru Vrisku ni uspelo z zahtevo za odvzem glasovalnih pravic taboru okoli KD in Prve Group.


Sedanji lastniki DBS (največji so Kapitalska zadruga ter družbe iz sistema KD in Prve Group) v svojem delovanju oziroma interesih niso uigrani. To se je pokazalo tudi s poletnimi kadrovskimi spremembami, ko je najprej nenadoma odšla dolgoletna predsednica uprave Sonja Anadolli, nato pa je Peter Vrisk vrata pokazal tudi Alenki Žnidaršič Kranjc, solastnici banke, ki je po vstopu v lastništvo banke nameravala sodelovati tudi pri njenem upravljanju. Odnosi so se zaiskrili tudi na zadnji skupščini banke, na kateri so dodobra prevetrili nadzorni svet in sprejeli sklep o reviziji določenih poslov.


 

Zahteva za odvzem pravic delničarjev


Vriskov tabor je po skupščini »drugi« lastniški tabor obtožil usklajenega delovanja, v katerem naj bi presegali prevzemni prag, saj skupaj dosegajo 42,7-odstotni lastniški delež. Kapitalska zadruga je podala prijavo na agencijo za trg vrednostnih papirjev in predlagala mirovanje oziroma prepoved uresničevanja glasovalnih pravic lastnikom »nasprotnega« tabora. Regulator trga vrednostnih papirjev je zahtevo zavrnil.

DBS pa je v četrtek na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila, da je revizija Ernst & Young, ki jo je zahtevala več kot polovica lastnikov na skupščini, končana. Revizorji so pregledali smiselnost dvomilijonske dokapitalizacije Semenarne, ki jo je leta 2017 izvedla DBS. Pregledali so tudi sklepanje, podaljševanje in prekinitve kreditnih in jamstvenih pogodb s Semenarno. »Ker pri tem obstajajo vzroki za domnevo, da so drugi interesi Vriska prevladali nad interesi DBS, obstaja sum, da so ti interesi prevladali nad interesi DBS tudi v primeru drugih odločitev, ki jih je DBS sprejemala kot edini ustanovitelj Semenarne Ljubljana, in pri sklepanju drugih poslov,« je zapisano v obrazložitvi sklepa za revizijo.

Alenka Žnidaršič Kranjc je po lastniškem vstopu v banko želela soupravljati DBS   FOTO: Voranc Vogel
Alenka Žnidaršič Kranjc je po lastniškem vstopu v banko želela soupravljati DBS   FOTO: Voranc Vogel

 

Bo Vrisk ostal brez nadzorniške funkcije?


Po neuradnih informacijah so ugotovitve revizorjev za Vriska, ki se včeraj na naše klice in prošnjo za komentar ni odzval, obremenjujoče. Če je to res, je pričakovati, da bo Banka Slovenije začela postopek preverjanja, ali še izpolnjuje pogoje za opravljanje funkcije bančnega nadzornika. V Banki Slovenije nadzornih postopkov ne komentirajo. Pisali smo, da je bil regulator že pozvan k proučitvi suma preseganja pooblastil, ki naj bi si jih Vrisk privoščil v funkciji predsednika nadzornega sveta, in poseganja v delo uprave DBS.Z ugotovitvami posebne revizije Ernst & Young se bo zdaj seznanil tudi nadzorni svet banke. Vrisk je do zdaj sicer poudarjal, da DBS dela dobro in zakonito, kar kažejo tudi rezultati banke. Stroški s posebno revizijo pa da so nepotrebni, hkrati pa se po njegovem mnenju s tem v javnosti seje dvom o stabilnosti banke.

Peter Vrisk je član SLS in je po dolgih letih zaradi nujne konsolidacije vrst stranke zakopal bojno sekiro z njenim prvakom Marjanom Podobnikom. 

Komentarji: