Ministra Hojsa pozivajo, naj umakne bančne garancije za tuje študente

Internacionalizacije v izobraževanju in raziskavah ne bi smeli zavirati z nepotrebnimi administrativnimi omejitvami in diskriminatornimi pogoji.
Fotografija: Od kod naj tuji študenti oziroma njihovi starši vnaprej pridobijo skoraj pet tisoč evrov, sindikati sprašujejo ministra Aleša Hojsa. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Od kod naj tuji študenti oziroma njihovi starši vnaprej pridobijo skoraj pet tisoč evrov, sindikati sprašujejo ministra Aleša Hojsa. FOTO: Jure Eržen/Delo

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Delavska svetovalnica Ministrstvo za notranje zadeve in pristojnega ministra Aleša Hojsa pozivajo k odpravi zaostrenih pogojev za tuje študente v Sloveniji, ki jih je prinesla novela zakona o tujcih (ZTuj-2F). Po njej morajo omenjeni študenti, da bi pridobili dovoljenje za začasno bivanje v naši državi, vnaprej prikazati zadostna sredstva za celotno študijsko leto oziroma za celotno obdobje nameravanega bivanja pri nas; izkazati morajo obstoj finančnih sredstev v višini 5.000 evrov.

Podpisniki ministra Hojsa pozivajo, naj umakne spremembe zakona o tujcih in predlagajo, da v vmesnem času veljajo določbe zakona o tujcih, kot so veljale do spremembe, to pomeni pisno izjavo staršev oziroma zakonitih zastopnikov, da bodo študenta v času študija preživljali.

Branimir Štrukelj, Lidija Jerkič in Goran Lukić noveli nasprotujejo, saj je po njihovi oceni določeni znesek v višini osnovnega zneska minimalnega mesečnega dohodka v naši državi za celotno obdobje za mladega študenta »previsok in nerazumen«, hkrati je zahteva o vnaprejšnjem obstoju zneska na bančnem računu po njihovem tudi popolnoma »nesorazmerna«.


Prikrajšani tudi za državne štipendije


SVIZ, ZSSS in Delavska svetovalnica so ministra opozorili še, da je uporaba nove socialne zakonodaje oziroma zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati 1. januarja 2012, vplival na prejemanje državne štipendije, do katere so upravičeni le državljani republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo druge zakonske pogoje.

V skladu z vsem zapisanim SVIZ, ZSSS in Delavska svetovalnica od ministra za notranje zadeve pričakujejo, da bo poleg razlogov in namena sprejete novele pojasnil tudi naslednje: Od kod naj tuji študenti oziroma njihovi starši vnaprej pridobijo skoraj pet tisoč evrov? Ali v skladu z veljavno ureditvijo oziroma upoštevaje, da lahko študent dokaže zadostna sredstva »s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati«, velja tudi notarsko overjena pogodba o preživljanju? Hkrati podpisnike poziva ministru Hojsu zanima, ali je sploh že sprejet podzakonski akt, ki bo novo ureditev natančneje urejal.

Prispevek tujih študentov pri izobraževalno–raziskovalnem procesu je po prepričanju Štruklja, Jerkičeve in Lukića »prevelik in prepomemben, da bi ga smeli zavirati z nepotrebnimi administrativnimi omejitvami oziroma diskriminatornimi pogoji, ki študentu predstavljajo popolno nezmožnost izpolnitve«.

Komentarji: