Ministrstva še v lovu za novimi stanovanji in zemljišči

Državna stanovanja: V Ljubljani v nakup, v Kranju, Celju in na Obali gradnja vila blokov še ni izključena.
Fotografija: Pomanjkanje stanovanj in zazidljivih zemljišč teži tudi državne povpraševalce. FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
Pomanjkanje stanovanj in zazidljivih zemljišč teži tudi državne povpraševalce. FOTO: Blaž Samec

Ljubljana – Na ministrstvih za javno upravo, notranje zadeve in obrambo po majhnem številu ponudb za odkup stanovanj, ki so jih prejeli, še niso izključili možnosti, da se bodo sami podali v gradnjo. Za zdaj so odpisali le gradnjo bloka s šestindvajsetimi stanovanji v Ljubljani, saj bodo stanovanja raje odkupili.

Država naj bi dopolnila svoj lastniški fond stanovanj, namenjen javnim uslužbencem in funkcionarjem, z nezavezujočim zbiranjem ponudb za stanovanja oziroma zemljišč za gradnjo nepremičnin v Ljubljani, Kranju, Celju in na Obali. Na poziv so prispele le tri ponudbe za nakup stanovanj v Ljubljani, in sicer dve ponudbi fizičnih oseb za individualno stanovanje ter ena ponudba pravne osebe. Na nobeni od iskanih lokacij pa niso prijeli ponudb za nakup zemljišč, kjer bi z gradnjo lahko pridobili 41 stanovanj.

Medresorska delovna skupina, ki usklajuje nakup stanovanj za lastniške stanovanjske fonde ministrstva za javno upravo ter notranjega in obrambnega ministrstva, je zato sklenila, da bodo na območju Ljubljane stanovanja predvidoma kupili, medtem ko na drugih lokacijah gradnja manjših vila blokov še ni povsem izključena. O končni odločitvi na ministrstvu za notranje zadeve sicer še nočejo govoriti, saj se še vedno pogajajo s ponudnikom oziroma raziskujejo trg. Nakup vseh stanovanj si želijo sicer izvesti do konca leta 2019 oziroma na začetku leta 2020, v primeru gradnje pa bi investicijo podaljšali v leto 2022.

Neznan ostaja tudi znesek, ki ga bodo ministrstva namenila za investicijo. Le na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da so v letih 2018 in 2019 za nakupe novih stanovanj predvideli dva milijona evrov, medtem ko drugi dve ministrstvi o zneskih molčita.

Pojasnita le, da bi ocena zneskov, ki jih bodo posamezna ministrstva lahko namenila za obnovo stanovanjskega fonda, vodila do neupravičenega zvišanja ponudbenih cen. Naj dodamo še, da se stanovanja kupujejo iz namenskih sredstev, zbranih kupnin za prodana stanovanja in najemnin za službena stanovanja.

Službena stanovanja ministrstva za notranje zadeve so praviloma namenjena zaposlenim v policiji, stanovanja ministrstva za obrambo zaposlenim v vojski. Stanovanja, ki jih upravlja ministrstvo za javno upravo, pa so na voljo funkcionarjem in javnim uslužbencem v državni upravi (vladi, vladnih službah, na ministrstvih, upravnih enotah in organih v sestavi ministrstev). Na ministrstvu za javno upravo, kjer imajo 501 stanovanje, poudarjajo, da so skladno s pravilnikom zasedena vsa stanovanja, medtem ko je nekaj stanovanj iz fonda ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo še nezasedenih.

Od 634 stanovanj, s katerimi razpolaga ministrstvo za notranje zadeve, je zasedenih 525 stanovanj, v fazi dodelitve je dodatnih 31 službenih stanovanj, preostalih 71 stanovanj pa obnavljajo ali so v krajih, kjer ni interesa za najem. Enako število stanovanj ostaja nezasedenih tudi v stanovanjskem fondu ministrstva za obrambo. Od skupaj 999 stanovanj jih je zasedenih 870, medtem ko je dodatnih 58 stanovanj v fazi dodeljevanja.

Komentarji: