Popravek: »Litostrojski hrup še vedno para živce, ni pa prekomeren«

Objavljamo popravek prispevka »Litostrojski hrup še vedno para živce, ni pa prekomeren«.
Fotografija: FOTO: Mavric Pivk
Odpri galerijo
FOTO: Mavric Pivk

Avtor članka Litostrojski hrup še vedno para živce, ni pa prekomeren, ki je bil objavljen v Delu, 18. junija 2019, ni poskušal pred objavo vzpostaviti stika z nami in nam omogočiti prikaza nasprotnih dejstev.

V članku je podjetje A-projekt neutemeljeno označeno kot »anonimno podjetje«. A-projekt ni manj znano podjetje s kratko tradicijo, ustanovljeno je bilo leta 2008, akreditirano za meritve hrupa, lastnik pa je bil od leta 1998 zaposlen pri IVD Maribor, na enakem delovnem področju. Med njegove naročnike sodijo Dars, Drsi, Slovenske železnice, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Gorica, Cimos, Kolektor Koling, Papirnica Količevo, Papirnica Vevče, Perutnina Ptuj …
Podjetje A-projekt je meritve hrupa podjetja Litostroj Jeklo izvedlo dvakrat. Prvič na naslovu Kebetova ulica 21, v obdobju od 12. julija 2017 do 17. julija 2017, skupaj več kot 116 ur, in drugič na naslovu Milčinskega ulica 59, v obdobju od 29. septembra 2017 do 3. oktobra 2017, skupaj več kot 98 ur.

V obeh primerih se je hkrati snemal zvok, z namenom, da se iz posnetka določijo obdobja obratovanja podjetja Litostroj Jeklo. Drugi viri hrupa, kot na primer železnica, cesta … pri ocenjevanju hrupa podjetja Litostroj Jeklo niso upoštevani.
V članku je povzeta neresnična trditev ZVD, da so v poročilih odkrili vrsto nepravilnosti in napak, hrup vseh pomembnejših hrupnih virov pa da je bil pripisan Litostroju. To je neresnica. V obeh poročilih podjetja A-projekt je nedvoumno navedeno, da so bili iz ocenjevanja hrupa Litostroja izključeni vsi ostali pomembnejši viri hrupa. Poročili vsebujeta tudi slike, kako so se eliminirali drugi pomembnejši hrupni viri.

Meritve hrupa so bile na željo naročnika (MOL) izvedene tako, da Litostroj Jeklo ni bil prej obveščen o poteku izvajanja meritev hrupa. Trditev ZVD, da morajo biti meritve hrupa napovedane, da se zagotovi polno obratovanje (maksimalni hrup) je zavajajoče in ne pojasni dejstva, kako je lahko A-projekt ob nenapovedanih meritvah hrupa izmeril več kot ZVD v primeru »polnega obratovanja«.

Za ponazoritev: koliko bi bilo izmerjenih prekoračitev hitrosti, če bi bili vsi vozniki prej obveščeni, kje in kako se izvaja kontrola hitrosti v cestnem prometu?

Aleš Globevnik, A-projekt, d. o. o.

Komentarji: