Vedoželjnih in odgovornih

Dekani petih fakultet o tem, kakšnih študentov si želijo in kakšni naj postanejo po končanem študiju.
Fotografija: V petek in soboto bodo potekali informativni dnevi. Foto Blaž Samec
Odpri galerijo
V petek in soboto bodo potekali informativni dnevi. Foto Blaž Samec

Metka Tekavčič,
dekanja ekonomske fakultete (UL)


Metka Tekavčič. FOTO: Blaž Samec/Delo
Metka Tekavčič. FOTO: Blaž Samec/Delo
Želimo si , sposobnih kreativnega, inovativnega in kritičnega razmišljanja. Omogočamo mednarodno priznano in cenjeno diplomo, učenje prek novih, modernih oblik dela, sodelovanje z gospodarstvom, študij v mednarodnem okolju, izvajanje celotnih programov in predmetov v tujem jeziku in številne obštudijske aktivnosti. Usposabljamo jih za učinkovito reševanje in odgovorno obvladovanje kompleksnih poslovnih in ekonomskih izzivov. S kakovostnim znanjem in povezovanjem prek razvejane mednarodne mreže lahko študentke in študenti v celoti razvijejo svoje potenciale, ki jih zaposlovalci cenijo.
 

Robert Petkovšek,
dekan teološke fakultete (UL)


Robert Petkovšek. FOTO: Osebni Arhiv
Robert Petkovšek. FOTO: Osebni Arhiv
Študij je usmerjen k človeku, k njegovi duhovnosti, k proučevanju zahodnega krščanskega izročila, judovskega in islamskega monoteizma in drugih svetovnih religij, k filozofskim naukom, k etiki in seveda k vprašanjem o Bogu. Pridobljene kompetence in znanja, med katerimi je veliko psiholoških, študenta usposobijo za delo z ljudmi na področjih, kakor so pastoralno, terapevtsko, karitativno ali humanitarno delo, in za vodstvene službe, ki človeku danes na pragu digitalne ere pomagajo pri iskanju kakovostnega, človečnostnega in osmišljenega življenja. Osnovna značilnost študentov so visoki duhovni in etični ideali in zahtevnost do sebe. Mnogi so pred vpisom že končali kakšen drug študij.
 

Mitjan Kalin,
dekan fakultete za strojništvo (UL)


Mitjan Kalin. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Mitjan Kalin. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Strojništvo rešuje izzive, ki nam jih zastavlja sodobna tehnika, narava in življenje samo. Brez naprednega strojništva ni informacijske in nano revolucije, industrije 4.0, elektrifikacije mobilnosti, robotike in mehatronike, tudi ne proizvodnje zdravil ter medicinskih vsadkov ali gospodinjskih strojev, gadgetov ter zmanjšanja segrevanja ozračja. Znanje, prizadevnost ter enakost spolov in kognitivne kompetence so v sodobnem strojništvu ključne. Pri študiju igrajo najpomembnejšo vlogo kreativnost, sposobnost prilagajanja in močna naravoslovno-tehnična temeljna znanja. Uporaba znanj strojništva je sredstvo za boljše življenje vseh nas.
 

Irena Lazar,
dekanja fakultete za humanistične študije (UP)


Irena Lazar. FOTO: Osebni Arhiv
Irena Lazar. FOTO: Osebni Arhiv
Naši študenti cenijo kritično razmišljanje, so odprtega duha, želijo razširiti svoja obzorja in razumeti družbo, kulturo in okolje, v katerih živijo. Zavedajo se prednosti osebnega pristopa profesorjev in manjših skupin študentov na naši fakulteti, saj jim to omogoča, da razvijajo svoje talente in uresničujejo osebne interese. Naše diplomante odlikujejo usposobljenost za samostojno in obenem timsko delo, široka obzorja, predvsem pa konkretna znanja, pridobljena s praktičnimi izkušnjami pri potencialnih delodajalcih in v okviru projektov. Usposobljeni so za zaposlitev, nadaljevanje študija ali za raziskovalno pot.
 

Zdravko Kravanja,
dekan fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM)


Zdravko Kravanja. FOTO: Osebni Arhiv
Zdravko Kravanja. FOTO: Osebni Arhiv
Kemiki in kemijski inženirji smo zanesenjaki, ki ljubimo ta dva poklica, ki nam prinašata neskončne izzive raziskav in kasnejših industrijskih uporab. V proizvodnih dejavnostih prispevamo več kot tretjinski delež k blagostanju Slovenije. Trajnostno kemijsko inženirstvo in zelena kemija ponujata odgovore na velike probleme človeštva, povezane z onesnaževanjem okolja in spreminjanjem klime. Želimo si dijakov, ki so vedoželjni in kreativni, ki želijo veliko doseči. Znanje omogoča zaposlovanje v najboljših podjetjih, institucijah, javnih ustanovah in drugod, doma in v tujini.

Komentarji: