Vlada predlaga razrešitev direktorja STA Bojana Veselinoviča

Vlada je nadzornemu svetu Slovenske tiskovne agencije predlagala razrešitev direktorja Bojana Veselinoviča iz krivdnih razlogov. Slednji vse očitke zanika.
Fotografija: Bojan Veselinovič. FOTO: Igor Modic/Delo
Odpri galerijo
Bojan Veselinovič. FOTO: Igor Modic/Delo

Vlada je sprejela poročilo o izvajanju zakonskih določb o STA, v katerem ugotavlja, da je bilo v letu 2020 veliko kršitev, za katere je neposredno odgovoren direktor STA Bojan Veselinovič.

Direktor STA je neposredno odgovoren tudi za šikaniranje zaposlenih. Vlada zato predlaga nadzornemu svetu STA, da direktorja Bojana Veselinoviča nemudoma razreši. V nadzornem svetu STA, ki ga vodi Mladen Terčelj, je Veselinovič doslej užival podporo.

image_alt
Janša k odstopu pozval direktorja STA Veselinoviča


Vlada je sprejela tudi sklep, da naj v skladu s 4. členom zakona o organiziranosti in delu v policiji ministrstvo za notranje zadeve na podlagi poročila Ukoma preveri, ali navedene kršitve vsebujejo elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ter ukrepa v skladu z zakonom.

»Današnji sklep vlade je težko razumeti drugače kot novo poglavje v nizu napadov na neodvisno STA in poskus zamenjave njenega vodstva,« se je na vladno zahtevo po njegovi razrešitvi odzval Veselinovič, ki zavrača vse vladne očitke, ki naj bi bili vzrok za njegovo razrešitev. S takšnimi potezami vlada po njegovem zamegljuje izhodiščno dejstvo, da ne spoštuje zakona (PKP7), ki jasno določa podlago za financiranje javne službe STA, ki je bilo že drugič v pol leta ustavljeno.

Veselinovič trdi, da je STA vse poslovne odločitve sprejemala v skladu z zakonsko ureditvijo in v dobro družbe, agencija pa je o porabi sredstev iz naslova javne službe sproti vsa leta poroča Ukomu, zato so večkrat slišani očitki, kako STA skriva podatke, povsem izmišljeni.

V zvezi s sumi oškodovanja STA pa naj ministrstvo za notranje zadeve na podlagi poročila Ukoma preveri tudi odgovornost predsednika nadzornega sveta Terčelja in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora za kršitev s 514. členom zakona o gospodarskih družbah določenih obveznosti ter tudi odškodninsko odgovornost, ki izhaja iz 263. člena omenjenega zakona. 

»Uradnega predloga vlade še nismo dobili, verjamem pa, da bo hitro prispel. Seveda bomo najprej preučili, kaj želi vlada. Dejstvo pa je, da bomo upoštevali zakonska določila in predvsem tudi poslovnik o delovanju nadzornega sveta STA,« nam je povedal Terčelj. 
 
»Če sem kaj narobe delal, naj mojo odgovornost ugotovijo, jaz pa tega ne čutim kot pritisk na moje delo predsednika nadzornega sveta STA,« nam je Terčelj odgovoril na vprašanje, ali čuti pritisk, ker vlada predlaga, da notranje ministrstvo preveri odgovornost predsednika nadzornega sveta in članov nadzornega sveta, ali je šlo pri njihovem izvajanju nadzora STA za kršenja določb zakona o gospodarskih družbah. 

Nadzorni svet lahko predčasno razreši direktorja, če ta pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti STA ali ne izvršuje odločitev nadzornega sveta ali ravna v nasprotju z njimi, pa tudi, če s svojim delovanjem povzroči STA večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti.

Vlada je inšpektoratu za delo predlagala, naj v skladu s svojimi pristojnostmi opravi inšpekcijski nadzor in pregleda delovanje na STA.

V strateškem interesu države je, da ohrani in zaščiti politično neodvisnost in samostojnost dela STA, so sporočili iz SD. Vlado pozivajo, naj zagotovi financiranje javne službe STA ter spoštuje njeno institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost. STA je po oceni SD aorta slovenskega medijskega okolja, ki ga dnevno napaja s stotinami novic, in obenem ključna državna infrastruktura za komuniciranje s tujimi javnostmi.

Preberite še:

Komentarji: