Za priklop sončne elektrarne potrebujete nov certifikat

V Sodu zahtevajo certifikat za opremo, dobavitalji pa pravijo, da takih zahtev nima nobena druga država.
Fotografija: Priklopov sončnih elektrarn je ponekod že preveč za omrežje, opozarjajo v Sodu. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Priklopov sončnih elektrarn je ponekod že preveč za omrežje, opozarjajo v Sodu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nova sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije s prilogami (Sondsee), ki zahtevajo nov certifikat za generatorje, ki pretvarjajo enosmerni tok v izmeničnega in v pravo frekvenco, tudi za sončne elektrarne manjše moči, veljajo od 1. marca letos. »Podlaga za navodila je evropska uredba o zahtevah za generatorje (RfG), ki je začela veljati leta 2016, in je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah,« pojasnjujejo v Sistemskem operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo (Sodo).
 
Skladno s Sondsee se za proizvodne naprave, za katere investitorji podajo vloge za priključitev od 1. marca letos, zahteva preverjanje zagotavljanja skladnosti proizvodnih naprav in je podrobneje opredeljeno v prilogi Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje v poglavju Zagotavljanje in spremljanje skladnosti proizvodnih naprav.
 
»Vsem bodočim investitorjem, v izogib morebitnim težavam in dolgim časovnim rokom za priključitev, svetujemo, da pred odločitvijo o nakupu proizvodne naprave od ponudnika pridobijo informacije in zagotovila, da njihova oprema v celoti izpolnjuje zahteve za priključitev na distribucijski sistem. Vsi investitorji so s pogoji za priključitev njihove proizvodne naprave seznanjeni v soglasju za priključitev. Navedene nove zahteve za priključitev proizvodnih naprav veljajo za tiste naprave, za katere so bile podane vloge in izdana soglasja za priključitev po 1. marcu letos. Vse druge proizvodne naprave, za katere so bile podane vloge in izdana soglasja do 28. februarja, pa se na distribucijski sistem električne energije priključijo po pogojih iz obstoječega soglasja, izdanega pred 1. marcem,« pravijo v Sodu.Spodbuda za vključitev na trg se je zdaj izkazala za oviro. FOTO: Ivan Gerenčer/Delo
Spodbuda za vključitev na trg se je zdaj izkazala za oviro. FOTO: Ivan Gerenčer/Delo

 
Dodajajo, da želijo omogočiti priključitev čim večjemu številu zainteresiranih uporabnikov omrežja in prispevati k čim hitrejšemu in obširnejšemu zelenemu energetskemu prehodu ob zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema. »V smeri pospešitve postopkov priključevanja Sodo s proizvajalci in ponudniki opreme za sončne elektrarne aktivno proučuje morebitna odprta vprašanja in išče tehnične rešitve na ta vprašanja,« pravijo.


Težave v omrežju


Po Sondseeju je treba vlogi za priklop sončne elektrarne priložiti bodisi certifikat o opremi pooblaščenega akreditiranega laboratorija, ki mu lahko akreditacijo podeli nacionalni član Evropskega združenja za akreditacijo, ustanovljen po uredbi, bodisi izjavo o skladnosti proizvodne naprave (od proizvajalca ali montažerja) z ustreznimi merilnimi poročili, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje zahtev po RfG, Sondseeju in izdanem soglasju.

image_alt
Zahteva Sodo ustavila priklope sončnih elektrarn

 
Testiranje opreme, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev iz uredbe o RfG, lahko opravljajo proizvajalci opreme ali akreditirani merilni laboratoriji, ki jih ta proizvajalec izbere. Izpolnjevanje zahtev dokazujejo proizvajalci opreme z ustreznimi certifikati in merilnimi protokoli, ki te dokumente posredujejo pravnim osebam, ki njihovo opremo montirajo na terenu. Ti pa v imenu investitorjev dokazila dostavijo v postopku priklopa proizvodne naprave distribucijskim podjetjem, ki tak priklop po izpolnitvi vseh zahtev izvedejo. Izvajalec, ki montira proizvodne naprave na konkretnih lokacijah, mora podati izjavo, kako je nastavil zaščite v tej proizvodni napravi, ali poročilo o meritvah zaščit za priključitev v srednjenapetostno omrežje ter poročilo o izpolnjevanju karakteristike jalove energije, ki se izvede z meritvami po postopkih, določenih v prilogah Sondseeja.
 
»Distribucijska podjetja (Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska) kot pooblaščeni izvajalci samostojno, skladno s stanjem distribucijskega sistema na konkretni lokaciji in skladno s pravili iz Sondseeja odločajo o priključitvi na distribucijski sistem. Pri tem se lahko izvajajo vse mogoče tehnične rešitve, ki so skladne s Sondseejem, pravili obratovanja distribucijskega sistema, tehničnimi zmožnostmi opreme proizvodne naprave in pričakovanimi interesi investitorja proizvodne naprave,« pravijo v Sodu in opozarjajo, da je povečanje obsega vlog za izdajo soglasja za proizvodne naprave velik izziv, veliko bolj zahteven kot priključevanje klasičnih odjemalcev, ker zahteva dodatne analize.

1. marca letos se je priklop sončnih elektrarn ustavil. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
1. marca letos se je priklop sončnih elektrarn ustavil. FOTO: Bojan Rajšek/Delo


»Prav tako predstavlja problem skupni vpliv več proizvodnih naprav na istem delu omrežja, kjer brez tehnične analize, simulacij in – v vedno več primerih – tudi brez opravljenih enotedenskih meritev kakovosti izdaja soglasja ni mogoča,« še opozarjajo v Sodu.


Manjši imajo manj stroga pravila


Da so sončne elektrarne majhnih moči med elektrarnami, ki potrebujejo certifikat, je posledica sprememb, ki jih je predlagal Sodo, ravno za odpiranje možnosti za sodelovanje več malih elektrarn in njihovo sodelovanje v ponudbi sistemskih storitev na trgu. Tako so mejo med razredoma  A in B (po uredbi RfG) namesto pri 150 kilovatih (kW) moči določili na 10 kW. »S tem je omogočeno sodelovanje pri sistemskih storitvah v omrežju tudi elektrarnam manjših moči,« pravijo v Sodu.  

Za male elektrarne veljajo sicer tudi po uredbi bistveno manj stroga pravila. Obratovanje in priključevanje 10 kW-modula obravnava evropski standard SIST EN 50438.

Preberite še:

Komentarji: