Zbrali denar za Krisa, naleteli na davčni zaplet

Denarja za zdravilo dovolj, a ga bo potem zmanjkalo za plačilo dohodnine. V društvu Palčica Pomagalčica že iskali davčne nasvete. Rešitev obstaja. 
Fotografija: Kris s kapama Valentina Rossija. FOTO: Jurček Dolenc
Odpri galerijo
Kris s kapama Valentina Rossija. FOTO: Jurček Dolenc

Ljubljana – Društvo Palčica Pomagalčica, ki je do zdaj zbralo dobrih 3,8 milijona evrov, nima statusa humanitarne organizacije, kar pomeni, da Krisu kot prejemniku oziroma njegovim staršem grozi obdavčitev. Strogo po predpisih bi moralo v tem primeru društvo obračunati 25 odstotkov akontacije dohodnine, torej dobrih 950.000 evrov, preostanek davka – dobrih 940.000 evrov, pa bi moral plačati zavezanec po prijavi dohodnine.

Od zbranih prispevkov bo torej država lahko vzela slabih 1,9 milijona evrov. Zakaj? Društvo Palčica Pomagalčica nima statusa humanitarne organizacije, kar pomeni, da so prejemniki pomoči, zbrane prek njih, obdavčeni.

Zakon o dohodnini določa izjeme, ko se dohodnina od pomoči in subvencij ne plača, a društva Palčica Pomagalčica ravno zaradi neurejenega statusa ni med njimi. Med izjeme med drugimi namreč sodijo »pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva«.

Društvo Palčica Pomagalčica je bilo v poslovni register vpisano šele 3. julija 2019. Za pridobitev statusa humanitarne organizacije bi moralo najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljati humanitarno dejavnost in kot dokazila priložiti letno poročilo o delu za preteklo leto, podatke o programih in storitvah, ki so jih izvajali v preteklem letu, in potrdilo oziroma akt, ki izkazuje datum ustanovitve organizacije, česar torej še niso mogli storiti. Omenjeni status je tudi pogoj, da družba Telekom Slovenije omogoči storitev SMS-donacije (te niso obdavčene), a so v Krisovem primeru naredili izjemo. Šlo je za poslovno odločitev družbe, so pojasnili. Finančna uprava pa izjem nima, če zanje ni zakonskih temeljev.


Krisu grozi visoka obdavčitev  


Larisa Štoka. FOTO: Jože Suhadolnik
Larisa Štoka. FOTO: Jože Suhadolnik
Na ministrstvih za delo, družino in socialne zadeve ter za zdravje so potrdili, da Palčica Pomagalčica nima statusa humanitarne organizacije. Predsednica društva Larisa Štoka je pritrdila, da statusa še nimajo. Pojasnila je, da je zbiranje denarja tako hitro preseglo načrte, da so se vprašanja okoli davkov pojavila šele po tem, ko so ljudje začeli množično nakazovati prispevke. Po odvetnici so se zato povezali z davčno svetovalko in finančno upravo. Kaj so jim svetovali, nismo izvedeli, je pa zakonodaja jasna.

Finančna uprava RS (Furs) je na splošno vprašanje o tem, kakšne so davčne obveznosti prejemnika (osebe, ki mu društvo »brez statusa« nakaže sredstva) z vidika akontacije dohodnine in upoštevanja pri osnovi za izračun dohodnine, pojasnila, da je po zakonu o dohodnini za oprostitev dohodnine od pomoči, ki jo pomoči potrebnim fizičnim osebam izplačuje društvo, pogoj, da ima urejen status humanitarne organizacije ali dobrodelne ustanove. »Če društvo, ki fizični osebi izplača pomoč, nima takega statusa, pogoj za oprostitev plačila dohodnine ni izpolnjen in ima tako društvo ob izplačilu fizični osebi obveznost plačnika davka. Če fizična oseba prejme pomoč od društva, ki nima zakonsko urejenega statusa, se prejeta sredstva (kot darilo) štejejo za druge dohodke. V tem primeru mora društvo kot plačnik davka od zneska dohodka izračunati in plačati akontacijo dohodnine po stopnji 25 odstotkov od davčne osnove.« 

graf
graf

 

Edina možna rešitev


Glede na zgoraj navedeno se torej Kris oziroma njegovi starši plačilu 1,9 milijona evrov dohodnine (če upoštevamo, da bo za njegovo zdravljenje porabljenih 3,8 milijona evrov) ne bodo mogli izogniti. Rešitev davčne zagate ni niti to, da bo denar od društva Palčica Pomagalčica nakazan neposredno zdravstveni ustanovi v Ameriki, kjer bodo fantku aplicirali zdravilo. Tudi tovrstna nakazila se namreč štejejo v osebni prihodek otroka ali staršev in bi jih morali prijaviti v dohodnino. »V tem primeru bi namreč društvo brez statusa plačalo storitev (račun) za točno določeno fizično osebo, kar je v bistvu darilo društva, dano fizični osebi,« odgovarjajo na Fursu, kjer pa jih nismo spraševali o konkretnem primeru.

Za Krisa in njegove starše bi bila torej edina davčna odrešitev, da kot vmesni agent pri prenosu sredstev nastopi neko društvo, ki ima urejen humanitarni status. »Če bo društvo 'brez statusa' obravnavana sredstva kot donacijo namenilo pravni osebi s statusom, bodo društvu 'brez statusa' nastali nepridobitni odhodki, ki se izvzamejo iz davčne osnove DDPO (davek od dohodka pravnih oseb), pravni osebi 's statusom' pa bodo nastali nepridobitni prihodki, ki se prav tako izvzamejo iz davčne osnove DDPO. Pravna oseba s statusom bo tako dobljena sredstva lahko namenila upravičeni fizični osebi pod pogoji, ki izvzemajo plačilo davka,« so še dodali na Fursu.

Iz zapisanega izhaja, da se bo moralo društvo Palčica Pomagalčica, da bi se izognili nepotrebnim davčnim obremenitvam, čim prej povezati z društvom z urejenim humanitarnim statusom, ki mu bodo lahko zaupali skrb za zbrana finančna sredstva.
»Morda bomo s tem v tej zgodbi lahko dokazali, da se tudi društva lahko med seboj povežejo in si medsebojno pomagajo v dobrobit otrok,« je zaključila Larisa Štoka. 

Zakon o dohodnini določa izjeme, ko se dohodnina od pomoči in subvencij ne plača, a društva Palčica Pomagalčica ravno zaradi neurejenega statusa ni med njimi. FOTO: Leon Vidic/Delo
Zakon o dohodnini določa izjeme, ko se dohodnina od pomoči in subvencij ne plača, a društva Palčica Pomagalčica ravno zaradi neurejenega statusa ni med njimi. FOTO: Leon Vidic/Delo


Na možno obdavčitev Krisa se je že odzval predsednik vlade Marjan Šarec.

Preberite še:

Komentarji: