Novi temelji za evropsko azilno hišo

Pet let po vrhu begunske krize EU začenja drugi poskus vseevropskega vzpostavljanja trdnega migracijskega sistema. Predvidena je prožna solidarnost.
Fotografija: Reševanje migracijskih vprašanj na ravni EU je že nekaj let v slepi ulici. Najtežji je položaj v taboriščih na grških otokih. Na fotografiji je grški policist med pregledom ljudi na Lezbosu. FOTO: Yara Nardi/Reuters
Odpri galerijo
Reševanje migracijskih vprašanj na ravni EU je že nekaj let v slepi ulici. Najtežji je položaj v taboriščih na grških otokih. Na fotografiji je grški policist med pregledom ljudi na Lezbosu. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Bruselj – Evropska komisija je sprejela predlog dolgopričakovanega novega pakta o migracijah in azilu. Z njim naj bi prepričljivo odgovorili na težka migracijska vprašanja, ki Unijo pretresajo že več let. Zaradi nasprotovanja višegrajske četverice so prejšnji predlogi glede delitve solidarnosti med državami članicami končali v slepi ulici.

Novi pakt naj bi zagotovil tako boljše in hitrejše postopke v migracijskem in azilnem sistemu kot tudi ravnotežje pri načelu poštene delitve odgovornosti in solidarnosti kot drugemu stebru predloga. Dublinske ureditve, ki ni prilagojena množičnemu prihodu beguncev in migrantov, naj bi bilo konec.


Konec starega sistema


»Stari sistem za ukvarjanje z migracijami v Evropi ne deluje več,« je sporočilo predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen. Predlagane rešitve vključujejo boljše sodelovanje z deželami izvora in tranzita, uspešno integracijo beguncev in vračanje tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev.

Vsaka država članica, brez izjeme, bo morala zagotoviti solidarnostni prispevek v času pritiska, da pripomore k stabilizaciji celotnega sistema, podpre najbolj obremenjene države članice in omogoči izpolnjevanje humanitarnih obveznosti Unije. Ti prispevki bodo lahko fleksibilni: sprejetje prosilcev za azil iz države vstopa, prevzem odgovornosti za posameznike brez pravice do zaščite (za vračanje domov), operativno podporo obremenjeni državi članici na terenu.


»Moria je močno opozorilo«


»Predlagamo evropsko rešitev, da obnovimo zaupanje med državami članicami in zaupanje državljanov v našo zmožnost upravljanja migracij kot unija,« je povedala Ursula von der Leyen. Tako naj bi se odpovedali rešitvam ad hoc, dobili pa bi predvidljiv sistem upravljanja migracij. Predlagane rešitve so pragmatične in realistične, je pojasnjevala.

Po besedah podpredsednika evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisa Schinasa »je Moria močno opozorilo, da se je čas, v katerem lahko živimo v napol zgrajeni hiši, iztekel«. Predsednica je sicer še napovedala, da bo Moria postala skupni projekt grške vlade in evropske komisije.

Grške pristojne službe polnijo novo šotorsko taborišče, ki je zraslo na nekdanjem strelišču. FOTO: Elias Marcou/Reuters
Grške pristojne službe polnijo novo šotorsko taborišče, ki je zraslo na nekdanjem strelišču. FOTO: Elias Marcou/Reuters

 

Pokroviteljstvo za vračanje


Kot smo v Delu razkrili že v petek, je jedro bruseljskih rešitev predlog uredbe, v katerem je predviden nov solidarnostni mehanizem za pomoč državam članicam v primeru migracijskega pritiska na vstopne države, kot so Grčija, Italija ali Malta. Bil naj bi obvezen, a bolj prožen od prejšnjih predlogov.

Predvideno sicer je, da bo sproženo premeščanje prosilcev, a bi se države članice, ki ljudi nočejo sprejeti, lahko odločile za drugačno obliko solidarnosti. S tako imenovanim pokroviteljstvom (v angleščini return sponsorship) bi organizirale vračanje ljudi domov.

Takšna država bi svetovala pri vračanju, vodila dialog s tretjo državo o sprejemu njihovih državljanov, pripravljala reintegracijo. Država bi lahko izbrala, za državljane katerih držav si želi prevzeti vračanje. Če oseba v osmih mesecih kljub temu ne bo vrnjena v domovino, bo vendarle premeščena v državo članico, ki nudi pomoč z vračanjem. Tretja oblika pomoči državi članici pod pritiskom bo krepitev njenih zmogljivosti na področju azila, sprejemanja in vračanja.
 

10.000 evrov za azilanta


Stroški takšnega režima reševanja so v obdobju 2021–2028 ocenjeni na 1,11 milijarde evrov. Države članice naj bi kot spodbudo za premeščanje prejele 10.000 evrov na osebo. Znesek za mladostnike brez spremstva bo 2000 evrov višji. Z rešitvijo s sponzorstvi za vračanje želi Bruselj sicer narediti predlog bolj sprejemljiv za višegrajske države in druge nasprotnice obveznih kvot. 

»Predlagamo evropsko rešitev, da obnovimo zaupanje med državami članicami in zaupanje državljanov v našo zmožnost upravljanje migraciji kot unija,« je povedala Ursula von der Leyen.FOTO: Reuters
»Predlagamo evropsko rešitev, da obnovimo zaupanje med državami članicami in zaupanje državljanov v našo zmožnost upravljanje migraciji kot unija,« je povedala Ursula von der Leyen.FOTO: Reuters


Podobne rešitve kot v primeru ugotovljenega migracijskega pritiska bi bile na razpolago za solidarnost pri vprašanju ljudi, rešenih na morju in izkrcanih v pristanišču katere od držav članic. Poseben primer bodo skrajne situacije, ko nenaden prihod velikega števila ljudi ogroža delovanje celotnega azilnega sistema. V takem primeru bodo lahko izpeljani hitri postopki za pridobitev statusa zaščite za krajši čas za ljudi, ki prihajajo iz držav ali regij, kjer obstaja visoko tveganje, da so žrtve nasilja.


Slovenija z višegrajkami


Na vstopu v EU bodo osebe ločene v postopkih glede na verjetnost, da sploh dobijo zaščito. Če so državljani držav, ki nimajo veliko možnosti za pridobitev statusa, bodo obravnavani v hitrem postopku. Tako naj bi bil omogočen hitrejši postopek vračanja za vse, ki nimajo pravice do zaščite. Prostovoljno vračanje ljudi naj bi sicer ostalo najbolj želena opcija.  V azilni ureditvi naj bi ostalo veljavno osnovno pravilo, da je za obravnavo prosilca za azil odgovorna država članica, v kateri je prvič vstopil v EU.   

Ali bodo novi predlogi na koncu res sprejeti, ni gotovo. V nadaljnjih postopkih utegne biti še veliko sprememb. Slovenija se je junija, skupaj z Estonijo in Latvijo, pridružila višegrajkam, ki so v pismu evropski komisiji odločno nasprotovale obveznim kvotam za premeščanje prosilcev za azil v kakršnikoli obliki. Kot je v ponedeljek v Bruslju ocenil zunanji minister Anže Logar, bo slovenska argumentacija temeljila na stališču, izraženem v junijskem pismu.
 

Preberite še:

Komentarji: