Dvajset let revije Polet

Neposredna in široka dostopnost publikacije vsem akterjem in ljubiteljem športne dejavnosti daje Poletu neizmerno poslanstvo, moč in živo sporočilnost.
Fotografija: S svojimi vsebinami neposredno pomaga posameznikom pri odločitvah za začetek športnorekreativne vadbe in iskanju najprimernejših programov. FOTO: Polet/Delo
Odpri galerijo
S svojimi vsebinami neposredno pomaga posameznikom pri odločitvah za začetek športnorekreativne vadbe in iskanju najprimernejših programov. FOTO: Polet/Delo

Dvajsetletnica izhajanja Delovega Poleta je zagotovo razlog, da se ozremo na uspešno prehojeno pot te nepogrešljive informativne, strokovne, afirmacijske, motivacijske in strokovne publikacije v slovenskem telesnokulturnem in športnem prostoru.

Na začetku je treba čestitati časopisni hiši Delo in uredniški ekipi Poleta z urednikom Primožem Kališnikom, dobitnikom Bloudkove nagrade za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa, ter številnim avtorjem prispevkov za uspešno opravljeno delo ter veliko in neprecenljivo pomoč pri informiranju, animiranju in spodbujanju množic občanov za aktivno ukvarjanje s telesno kulturo in športom na Slovenskem.

image_alt
Kar dva Poletova avtorja med dobitniki Bloudkovih priznanj

Polet je ob bliskovitem porastu telesnokulturno-športno aktivnih prebivalcev Slovenije v najrazličnejših športnih dejavnostih postal osrednji nepogrešljiv strokovni, animacijski, motivacijski, organizacijski, tehnični in še kakšen pripomoček za zdravo, varno, zadovoljno in pestro športno aktivnost neposrednim udeležencem, strokovnjakom za posamezna področja, društvom, organizatorjem, izvajalcem, medijem in še komu.

Ima veliko prednost, da so njegovi snovalci v večini vključeni in aktivni udeleženci športnorekreativnih in tekmovalnih, tudi vrhunskih športnih programov, in zato neposredni prenašalci potreb, želja, napotkov, opozoril, svetovanj množici športno aktivnih prebivalcev Slovenije vseh starostnih in socialnih kategorij. Zato je tudi njihov pristop pri pripravi publikacij športno strasten in spoštljiv do športa in različnih aktivnih udeležencev.

S Poletom v veliki meri uresničujejo poslanstvo »iz prakse prek stroke, znanosti za prakso« ali »športna praksa in številni podporni vidiki«.

Neposredna in široka dostopnost publikacije vsem številnim akterjem in ljubiteljem oziroma spremljevalcem športne dejavnosti daje Poletu neizmerno poslanstvo, moč in živo sporočilnost.

image_alt
Primož Kališnik prejel nagrado Marjana Rožanca

Zato je izjemno pomembno, da je bil in je vsebinsko in strokovno pester, aktualen s temami in prispevki visokoizobraženih vrhunskih strokovnjakov, praktikov, vrhunskih organizatorjev in izvajalcev športnih prireditev, proizvajalcev športne opreme in pripomočkov.

Naslovka prve številke Poleta. FOTO: Polet/Delo
Naslovka prve številke Poleta. FOTO: Polet/Delo

Polet je imel in ima pomembno vlogo v oblikovanju sistema na področju športnorekreativnih aktivnosti na Slovenskem, še posebej v obdobju velikega porasta različnih vsebin in množičnosti.

S svojimi vsebinami neposredno pomaga posameznikom pri odločitvah za začetek športnorekreativne vadbe in iskanju najprimernejših programov.

Prav tako s svojim predstavitvenim delom opreme in rekvizitov ter športnih objektov in centrov usmerja zainteresirane v kakovostno in varno izvajanje športnorekreativnih in drugih programov športnih aktivnosti.

Zato so vsebine in napotki, ki jih v Poletu posredujejo strokovnjaki medicinske stroke, še posebej dr. Nada Rotovnik Kozjek, dobitnica Bloudkove nagrade za pomemben prispevek razvoju slovenskega športa, s sodelavci, izjemno pomembni za zdrav in varen način športne rekreacije.

image_alt
Dva Poletova avtorja na sprejemu pri predsedniku Pahorju

Seveda pa je Polet zelo zanimiv tudi za aktivne športnike, ki lahko v njem najdejo številne strokovne članke, informacije in napotke, ki se tudi tičejo tekmovalnega in vrhunskega športa vseh starostnih kategorij.

Vsekakor je velik promotor zdravega in kakovostnega načina življenja, ki ima prav gotovo izjemno pomembno mesto v kulturi slovenskega naroda. Zato je ta tema tudi ena od rdečih niti, ki bi jih morala ministrstvo za zdravje in ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bolj poudarjati in izvajati z roko v roki in ne prepuščati posameznim nekvalificiranim skupinam, posameznikom ali celo samooklicanim skrbnikom kakovostnega načina življenja.

Zato bo tudi Polet s svojimi vsebinami moral dobiti bolj aktivno in ustrezno mesto v osrednji športni organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Fundacije za financiranje športnih organizacij in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu.

V vseh teh letih je potrjeval, da je pravi zastopnik in skrbnik sistematičnega, organiziranega, strokovnega dela in razvoja slovenske telesne kulture športa, namenjene vsem in vsakomur.

* * *

Tomo Levovnik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Tomo Levovnik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tomo Levovnik je najboljši poznavalec celostnega športnega dogajanja v Republiki Sloveniji. Bil je najprej trener in nato desetletja oblikovalec različnih oblik športa; leta 1980 je bil trener ženske smučarske reprezentance na olimpijskih igrah v Lake Placidu, po osamosvojitvi Slovenije pa operativni vodja slovenskih odprav na kar petih olimpijskih odpravah. Vedno je bil izjemno kritičen opazovalec dogajanja v slovenskem športu in je še danes neutruden borec za pravice športnikov. Za svoje predano delo je dobil Bloudkovi plaketo in nagrado, nagrado Marjana Rožanca v Ljubljani in častno listino Olimpijskega komiteja Slovenije. Po Stanku Bloudku je vsebinskim in izvedbenim oblikam športa eden najbolj predanih Slovencev.

Komentarji: