Pismo bohinjskega župana Slovencem

Fotografija: SLOVENIJA,LJUBLJANA,08.11.2011. ZUPAN BOHINJA FRANC KRAMAR ZA OZADJA.FOTO LJUBO VUKELIC
Odpri galerijo
SLOVENIJA,LJUBLJANA,08.11.2011. ZUPAN BOHINJA FRANC KRAMAR ZA OZADJA.FOTO LJUBO VUKELIC

V zadnjih dneh se je med ljubitelji veslanja in vodnih športov vnela vroča razprava o tem, kako bo v prihodnosti z možnostjo veslanja, jadranja, supanja, deskanja na Bohinjskem jezeru. Zlasti po socialnih omrežjih so šle stvari zelo daleč, predaleč, z izrazi, ki zagotovo ne vodijo k rešitvi nastalega stanja.

Pred dnevi je bohinjski župan Franc Kramar obljubil, da bo pojasnil stvari (na Poletovi spletni strani), ki se dogajajo, in svojo besedo je - kot vedno - držal.

Vsi, ki imamo radi naravo, tisto okoli Bohinja še prav posebej, bomo zagotovo zmogli toliko volje in potrpežljivosti, da bomo s pogovori našli najboljšo rešitev za uživanje v in ohranjanje bohinjske narave.

Morda ne bo šlo čez noč, do poletja pa zagotovo. Poskusiti velja, z dejanji, s pogovorom, argumenti.

Pismo župana Franca Kramarja

Spoštovani!

Ob sprejetju novega Odloka o plovnem režimu v Občini Bohinj, se je sprožil plaz očitkov in celo žalitev nad nami Bohinjkami in Bohinjci, lahko bi rekel temu kar kampanija. Razumljivo, saj gre za osebne interpretacije posameznikov in tudi interese, ki se čutijo prizadete in ne poznajo ozadja sprejema odloka.

Dejstvo je, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Ur.l.RS štev 61/2011), v kateri je Bohinjsko jezero uvrstila med referenčna jezera, kjer se ne podelijo vodne pravice pomembnih za določitev površinske vode, kar v praksi pomeni, da je Vlada RS odločila, da je zaradi kvalitetne vode v jezeru prepovedano posegati. Izjema je lahko, da izvajanje dejavnosti ne bo poslabšalo stanja voda, je pa to potrebno opredeliti v občinskih aktih. Zato je Občina Bohinj pristopila k izdelavi plovnega režima, saj lahko le s sistemsko ureditvijo nastopamo proti državi, ki že tako ali tako omejuje predvsem nas domačine z Zakonom o Triglavskem parku.

Odlok se je več mesecev usklajeval z akterji oziroma uporabniki vodnih površin in je bil pred sprejetjem usklajen, dejstvo pa je, da se vsem uporabnikom ni moralo ustreči. Odlok zaradi prej omenjene uredbe določa mesta vstopanja, pristanišča in pogoje za ostale uporabnike. Prav v nobenem členu ni nihče izključen ali pa, da se kaj prepoveduje. Res pa je, da se določijo pogoji za uporabo referenčnega jezera, ki ga Bohinjke in Bohinjci nismo želeli, smo pa najbolj prizadeti prav mi. Ob tem je potrebno poudariti, da so cene pristojbin najnižje v Sloveniji, saj so prav tako sprejeti odloki tudi za reke Kolpo, Sočo, Ljubljanico, Cerkniško jezero, itd. Prav tako je potrebno poudariti, da bomo zbrana sredstva namensko vračali v ureditve pristanišč, vstopno iztopnih mest in v ostalo infrastrukturo. Tako bomo že letos uredili pristanišče "Pod Skalco", da bomo omogočili privezovanje čolnov, ki so bili do sedaj «razmetani« po jezerski obali.

Moje prepričanje ob koncu je, da bo čas pokazal, da je bila naša usmeritev pravilna, predvsem zaradi dejstva, da smo z odlokom omogočili, kljub pritiskom države (referenčno jezero), da se dejavnosti lahko odvijajo na Bohinjskem jezeru.

S spoštovanjem!

Župan

Franc Kramar, univ. dipl. ing. les
                                                                           
 

Več iz te teme:

Komentarji: