»Žab'ca? Zaveslaj, vdih, udarec, drsenje«

Fotografija: ni podpisa
Odpri galerijo
ni podpisa

Prsno spada med najstarejše plavalne tehnike. Nekoč so ljudje, ki so živeli ob vodi, verjetno v iskanju najugodnejšega načina gibanja na njeni gladini, začeli posnemati živali oziroma plazeče se gibanje na kopnem z izmeničnimi ali sočasnimi, simetričnimi gibi rok in nog. Žabje plavanje, ki je izvorna oblika prsnega, je edina oblika plavanja, pri kateri je glava ves čas nad vodno gladino. To je ljudem omogočalo nemoteno dihanje in dobro preglednost nad vodno gladino. Prsno je tudi najstarejši način tekmovalnega plavanja, saj so se prva tekmovanja sredi 19. stoletja izvedla v tej tehniki. Od takrat se je prsno razvijalo skozi različne oblike, kot so japonsko, jastremsko in progresivno prsno. Leta 1987 so tekmovalna pravila začela dovoljevati potapljanje celotne glave med izdihom v vodo. To je omogočilo razvoj prsnega z valovitim gibanjem telesa. Ta oblika ima zelo dobre hidrodinamične značilnosti, ki jih plavalci različno izkoriščajo. Danes velja prsno za najpočasnejšo in gibalno in funkcionalno najzahtevnejšo plavalno tehniko z največ različnimi stili.

Kako pravilno plavati

Cikel pri prsnem je sestavljen iz zaveslaja in udarca. V prvem delu silo potiska ustvarjamo torej z rokama, v drugem pa z nogama.

Na slikah je predstavljen splošen opis pravilne tehnike. Slike smo sicer povzemali s spletne strani Nadaljevalno učenje plavanja (http://eucenje.fakultetazasport.si/vaja.php?tecaj=nadaljevalni&izbor=prsno). Zahtevnejši bralci lahko na njej najdete tudi druge potrebne informacije in si pridobite dodatno znanje o učenju in primerih vajah za izpopolnitev vašega plavanja.

Učinkovitost našega prsnega je odvisna predvsem od načina izvedbe zaveslaja, udarca in gibanja glave. Bolj ko sta roki med zaveslajem iztegnjeni, koleni med krčenjem nog narazen in glava med drsenjem na gladini, enostavnejše, vendar manj učinkovito je naše plavanje. Roki imamo namreč lahko med zaveslajem pokrčeni v položaju visokih komolcev (komolca sta više od zapestij in dlani), koleni ob začetku udarca ožje od stopal in glavo med drsenjem popolnoma potopljeno. Taka oblika prsnega je gibalno zahtevnejša, vendar učinkovitejša in hitrejša. Za učinkovito in hitro plavanje je pomembna tudi dinamika gibanja rok in nog med ciklom. Hitrost zaveslaja stopnjujemo od začetka do konca. Vračanje rok naj bo počasnejše in sproščeno. Tudi pri udarcu nogi pokrčimo počasi, medtem ko udarimo hitreje.

Drsenje

ni podpisa
ni podpisa

Med drsenjem v iztegnjenem položaju z glavo med vzročenima rokama izdihujemo skozi usta v vodo.

Zaveslaj

ni podpisa
ni podpisa

Iz drsenja začnemo s soročnim zaveslajem. Pri tem najprej zasukamo dlani navzven in zaveslamo ven in nazaj do čelne ravnine ramen. Vodo odrivamo z dlanema, ki ju imamo rahlo konkavno usločeni in v podaljšku rok. Trenutek za začetkom zaveslaja začnemo dvigovati glavo.

Zaključek zaveslaja in vdih

ni podpisa
ni podpisa

Ob zaključku zaveslaja imamo glavo najviše in vdihnemo skozi usta. Nato roki v komolcih pokrčimo, tako da s polkrožnim gibom podlahti navznoter približamo dlani in nato še komolca skupaj pred telesom.

Vračanje rok in krčenje nog

ni podpisa
ni podpisa

Nato začnemo vračati (iztegovati) roki pod gladino, spuščati glavo in krčiti nogi v kolenih tako, da peti približamo zadnjici. Sledi nastavek stopal, pri čemer jih upognemo in zasukamo navzven.

Udarec

ni podpisa
ni podpisa

Ob iztegovanju rok sonožno udarimo polkrožno ven, nazaj in noter. Vodo odrivamo s spodnjo in notranjo stranjo stopal. Udarec končamo tako, da imamo peti skupaj in nogi iztegnjeni v kolenih.

Drsenje

ni podpisa
ni podpisa

Po ciklu drsimo v iztegnjenem prsnem položaju na gladini z glavo med vzročenima rokama in izdihujemo skozi usta v vodo.

Več iz te teme:

Komentarji: