Želite postati trener športnih rekreativcev?

Fotografija: ni podpisa
Odpri galerijo
ni podpisa

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA
TRENER ŠPORTNE REKREACIJE IN FUNKCIONALNIH VADB

Fakulteta za šport razpisuje prvo izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb.

Namen usposabljanja
Program za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb omogoča slušateljem:
• osnovna in specifična teoretična ter praktična znanja za učinkovito vodenje programov športne rekreacije v dvorani in v naravi.
• Kandidati bodo sposobni načrtovati, organizirati, voditi in preverjati učinke različnih funkcionalnih športno rekreativnih vadb za različne starostne skupine (tako v okviru prostočasnih športno rekreativnih dejavnosti kot na delovnem mestu).
• Kandidati bodo poznali in razumeli koncepte aktivnega (zdravega) življenjskega sloga in pomena športne rekreacije v okviru le-teh. Poznali in razumeli bodo koncepte funkcionalne vadbe ter posebnosti pri uporabi različnih vadbenih pripomočkov.
• Prav tako bodo seznanjeni s priporočili vadbe za zdravje v vseh starostnih kategorijah in posebnih skupinah ter bodo sposobni izvedbe osnovnih programov športne rekreacije ter funkcionalnih vadb tako v prostem času kot na delovnem mestu; tako v dvorani kot naravi. Pridobljene kompetence bodo omogočale usposobljenim kandidatom delovanje v storitvenem sektorju, na področjih kot so organizacija in vodenje vadbe v fitnes centrih, športnih društvih, v turizmu/hotelih, domovih za starejše osebe, dnevnih centrih in drugih zavodih, društvih, družbah in organizacijah, ki vključujejo gibalno športno dejavnost.
• Kandidati se lahko zaposlijo tudi v zasebnih podjetjih s področja športne vadbe ali pa sami ustanovijo lastna podjetja za izvajanje storitev s področja športa.

Usposabljanje je razdeljeno na dva dela in traja 150 ur. Vsebine so deljene na splošne in specialne vsebine. Splošne vsebine potekajo v obliki predavanj, specialne vsebine pa v obliki delavnic, kjer se neprestano prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi. Program je povezan z vsemi programi na področju športne rekreacije, ki jih izvaja Fakulteta za šport. Kandidatom, ki pridobijo naziv Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb, je tako omogočena pridobitev ostalih usposobljenosti (na področju fitnesa, pilatesa, rekreativnega teka in aerobike, torej na programih s področja športne rekreacije, ki jih izvaja Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje).

Kandidati, ki imajo že pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja s področja športne rekreacije (Športna unija Slovenije, Gimnastična zveza Slovenije, Fitnes zveza Slovenije, ipd.) morajo opraviti le vsebine, ki predstavljajo nadgradnjo znanja, ki so si ga že pridobili. Vsebine, ki so obvezne za te kandidate so v URNIKU označene z znakom X v zadnjem stolpcu.

Vodja programa usposabljanja ter vodja tečaja:
Vodja programa usposabljanja prof. dr. Maja Dolenc (Pori).

Trajanje tečaja

• Splošni del
Petek, 6.10.2017 do nedelja, 8.10.2017 ter petek, 13.10.2017 do nedelja 15.10.2017.
• Specialni del
Petek, 20.10.2017 do petek, 24.11.2017.
Podroben potek usposabljanja je razviden iz URNIKA.

Pogoji dokončanja
Kandidat morajo za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb opraviti naslednje obveznosti:
• 80% prisotnost na tečaju,
• pozitivno ocenjena seminarska naloga,
• pozitivno ocenjen izpit iz teoretičnih delov,
• pozitivno opravljen izpit iz praktičnega dela.
• opravljene lastne hospitacije

Izpita se ocenjujeta z nazivom je opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.


Cena tečaja
Kandidat se lahko prijavi na splošni in specialni del usposabljanja ali le na specialni del.
• Cena celotnega usposabljanja je 650,00€. V kolikor se želi kandidat udeležiti celotnega usposabljanja je rok za prijavo in plačilo petek, 29.9.2017.
• Cena le specialnega dela: 500,00€. V kolikor se kandidat prijavi le na specialni del je rok prijave in plačila petek, 13.10.2017.
• Cena za kandidate, ki imajo opravljeno 1. stopnjo usposobljenosti s področja športne rekreacije je 350,00€. Rok prijave in plačila je petek, 13.10.2017.

Kandidat lahko splošni del opravlja tudi kasneje. Fakulteta za šport vsako leto razpiše dve izvedbi splošnih vsebin (pomladi in jeseni).
Vrstni red opravljanja splošnega in/ali specialnega dela usposabljanja je poljuben.


PRIJAVE
1. Število prostih mest
Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

2. Pogoji za prijavo
Kandidat mora za prijavo na usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
• Polnoletnost
• Končana najmanj 3-letna poklicna šola
• 4 leta tekmovalnih izkušenj in/ali 1 leto športno pedagoških izkušenj s področja različnih rekreativnih vadb.

3. Dokazila
Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila:
• Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
• Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,
• Potrdilo podjetja, društva ali drugega organizatorja rekreativne vadbe o vsaj 4 letnih tekmovalnih izkušnjah, ali vsaj enem letu izkušenj kot udeleženec vadbe, oziroma izjava kandidata o 1 letnih izkušnjah kot udeleženec vadbe (obrazec – IZJAVA).
• Sken diplome 1. stopnje usposobljenosti ter predmetnik opravljenega usposabljanja. (velja le za tiste, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo in želijo uveljavljati nižjo ceno prijavnine).

4. Način prijave in plačila
Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.
Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.
V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

5. Odjava
Rok za odjavo je petek, 29.9.2017, v primeru, da se je kandidat prijavil na celotno usposabljanje in petek, 13.10.2017 v primeru prijave le na specialni del. Odjave, prejete do navedenih datumov, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

 

 

 

 

Več iz te teme:

Komentarji: