Izrisali novo cesto do meje z Avstrijo

Do Raven po štiripasovnici, mimo Prevalj po dvopasovnici, od tam do meje po dosedanji cesti.
Fotografija: Državna cesta na tretji razvojni osi se bo končala na mejnem prehodu Holmec. FOTO: Tadej Regent/Delo
Odpri galerijo
Državna cesta na tretji razvojni osi se bo končala na mejnem prehodu Holmec. FOTO: Tadej Regent/Delo

Ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za infrastrukturo sta javno razgrnila različico poteka tretje razvojne osi med Otiškim Vrhom v občini Dravograd do meje z Avstrijo na mejnem prehodu Holmec na območju občine Prevalje. Skupna dolžina zadnjega odseka severnega dela tretje razvojne osi je 17 kilometrov.

Načrtovalci so ga razdelili na tri dele. Prvi je odsek med Otiškim Vrhom in priključkom Ravne na Koroškem. Načrtovan je kot štiripasovna cesta s projektno hitrostjo sto kilometrov na uro, na kateri bo tudi predor Selovec. Odsek naj bi zgradili v dveh fazah; v prvi 3,8 kilometra dvopasovnice, v drugi pa 3,2 kilometra štiripasovnice. »Predlog za umestitev hitre ceste v prostor je za občino Ravne na Koroškem ustrezen. Identičen je rešitvi, ki so nam jo kot najoptimalnejšo že predstavili v preteklosti. V prostor se umešča kot štiripasovnica, potem pa bo stvar nadaljnjih odločitev, ali se bo v prvi fazi gradila dvopasovnica ali pa do Raven že kar štiripasovnica,« je povedal Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem.
 

Predor Stražišče


Odsek tretje osi med Ravnami na Koroškem do Prevalj je načrtovan kot 7,2 kilometra dvopasovne ceste. Umestili jo bodo v pobočje nad železniško progo. V naselju Stražišče bo vhod v 3,2 kilometra dolg predor z izhodom pri Štoparjevem mostu. Promet na tem odseku bo omejen na 90 kilometrov na uro.

image_alt
Do konca leta bo del hitre ceste v Gaberkah končan


Od Štoparjevega mosta do mejnega prehoda Holmec ne bo nove ceste, saj bodo obnovili sedanjo, to pomeni, da za ta del ni treba sprejemati državnega prostorskega načrta. Predvidena projektna hitrost na tem delu razvojne osi bo 70 kilometrov na uro. »Z razgrnjeno varianto, po kateri gre tretja os mimo Prevalj v predorski varianti na severni strani železnice, smo zadovoljni. Predor bo za zdaj enoceven, a bo pozneje mogoče še kaj dodajati. To velja tudi za odsek ceste do meje z Avstrijo,« je povedal prevaljski župan Matic Tasič, ki vodi odbor za gradnjo tretje osi na Koroškem. V odboru pričakujejo, da bo državni prostorski načrt za odsek Otiški Vrh–Holmec pripravljen do konca leta 2022.

INFOGRAFIKA: Delo
INFOGRAFIKA: Delo


Javna razgrnitev gradiva o umestitvi hitre ceste na odseku med Otiškim Vrhom do meje z Avstrijo bo do 26. marca. V tem času bosta tudi dve javni razpravi; prva 9. marca na Prevaljah in druga 11. marca na Ravnah na Koroškem.
 

Ovira je vodovarstveno območje


V pripravi je tudi državni prostorski načrt (DPN) za odsek Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami. Na Darsu so pojasnili, da za ta odsek trenutno pripravljajo idejni projekt z vsemi posebnimi strokovnimi podlagami (hidrološko-hidravlična študija, geološko-geomehanski elaborat, geodezija ...) in okoljsko poročilo. Sprejemanje DPN glede tega odseka se je upočasnilo, ker trasa na Gmajni in na Selovcu poteka na vodovarstvenem območju. Občini Slovenj Gradec in Dravograd, katerih prebivalci živijo na tem območju, morata hiše priključiti na javno vodovodno omrežje. Dokler tega ne bosta storili, vodovarstvenega območja ne bo mogoče ukiniti.

image_alt
Za gradnjo drugega tira, a proti ukinitvi prehodov


V odboru za gradnjo tretje osi na Koroškem si želijo, da bi se gradnja od Slovenj Gradca do meje z Avstrijo nadaljevala takoj, ko se bo končala gradnja odseka med Velenjem in Slovenj Gradcem.

Preberite še:

Komentarji: