Ženske, slišite klic prostega časa

Sliši se kot multipraktik v ženski osebi ednine. Ups, pozabila sem omeniti na večerno zapeljevanje življenjskega sopotnika, da nas ta morebiti ne bi zamenjal za mlajšo.
Fotografija: Pozabite na občutke krivde, češ da zaradi stalnega po­manj­­kanja časa redko katero stvar naredite dovolj dobro, prav tako pozabite na slabo vest zaradi očitajočih pogledov znancev. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Pozabite na občutke krivde, češ da zaradi stalnega po­manj­­kanja časa redko katero stvar naredite dovolj dobro, prav tako pozabite na slabo vest zaradi očitajočih pogledov znancev. Foto: Shutterstock

Vse za to, da obdrži nekakšno ravnovesje v družinskem gnezdu. Ženske so v stresni eri razdvojene med službo, v katero so prisiljene hoditi zaradi ekonomskih razlogov, in svojo družino, ki kljub vse večji enakopravnosti še vedno tradicionalno sloni na ženskih ramenih. Dvojna služba torej, prva dopoldanska in plačana, druga popoldanska in neplačana. Morebiti celo dvojno ujetništvo?


 

 

In kje naj moderna ženska, ki je pogumno zakorakala v svet menedžmenta, stopila na politični parket, se podala celo v vesolje, na svoja pleča po službenih obveznostih vzela vzgojo otrok, jim skuhala, jih nahranila, zašila raztrgane kavbojke, skrbela za samopreskrbo z zelenjavo, bila boj z bakterijami v kopalnici … potemtakem našla še prostor za čas, ki bo namenjen le njej?
 

Vedno se najde pot


Ženske se prostemu času odpovedujejo na račun vsega zgoraj naštetega. Kako torej uskladiti vse vloge in najti čas za enourno blagostanje s samim sabo? Usklajevanje zasebne in delovne sfere privede do preobremenjenosti, stresa in tako imenovane bolezni moderne dobe. Da se vse to ne bi zgodilo, se je najbolje zoperstaviti z redno telesno aktivnostjo oziroma rekreacijo, ki ponovno oživi fizične in duševne moči, zato boste morale sebe postaviti na prvo mesto. Pomembno je, da se naučite prisluhniti klicu prostega časa. Z bolj ubranim sodelovanjem partnerja in enakomerno razdelitvijo dela, ogromno discipline, volje in truda se da marsikaj napraviti. Če boste do sebe iskrene, boste spoznale, da se vedno najde pot.Pozabite na občutke krivde, češ da zaradi stalnega po­manj­­kanja časa redko katero stvar naredite dovolj dobro, prav tako pozabite na slabo vest zaradi očitajočih pogledov znancev, češ, kaj bodo pa rekli, če me bodo videli na ko­lesu, medtem ko mož pazi na otroke. Do takrat, ko vam bo gi­banje že prišlo v kri, boste že vedele, da je to problem oko­lice in ne vas. Zavedajte se, da boste vedno v veliki pred­­nosti pred opravljivci na kavču, četudi si boste pri­vo­­ščile le kratek sprehod v naravi.

Če je v dobi naših staršev veljalo, da so v službi prebili osem ur, približno toliko po­rabili za spanje, je preostali del dneva ostal za družino, prijatelje in prostočasne dejav­nosti. Življenjski ritem je zdaj povsem drugačen, hit­rejši in bolj obremenjujoč. Delovnik se za veliko večino aktivnega prebivalstva raztegne na devet, deset ur, zato je prisotno kronično pomanjkanje časa tako za družino kot zase. Dan ima premalo ur, da bi s časom lahko razpolagali po svojih željah, saj je obveznosti kljub vsej modernizaciji in tehnologiji vse več. Resda komuniciramo in se povezujemo hitreje kot včasih, a nas današnja stresna era omejuje od sožitja z naturo, gibanja v njej in predvsem od ljudi.


Če je v dobi naših staršev veljalo, da so v službi prebili osem ur, približno toliko po­rabili za spanje, je preostali del dneva ostal za družino, prijatelje in prostočasne dejav­nosti. Foto: Mirko Kunšič 
Če je v dobi naših staršev veljalo, da so v službi prebili osem ur, približno toliko po­rabili za spanje, je preostali del dneva ostal za družino, prijatelje in prostočasne dejav­nosti. Foto: Mirko Kunšič Beseda »rekreacija« izhaja iz latinskega glagole »recreare«, kar pomeni ponovno okrepiti, obnoviti oziroma os­vežiti. Prav z miganjem bo­ste kompenzirale stres, se pro­tistavile vsakodnevnim obremenitvam, prekinile rutino vsakdanjika in obnovile svoje moči.

Po stresni službi, popoldanski vzgoji otrok in gospodinj­skih delih je lažje svoje stra­­- hove in skrbi »pojesti« na fo- telju, kot se z njimi spo­pa­sti, kajne? Ampak v tem primeru vam splošno počutje govori svoje, energije pa si tako ne boste »nafilale«. In prav zato bi morale v tak­šnih okoli­šči­- nah še toliko več časa na­me­niti telesni in du­­ševni spro­stitvi ter športni re­kre­a­ciji, kar bi doprineslo k bolj­šemu počutju, psihofizični kondiciji.

 

Rekreacija, zdravilo brez stranskih učinkov


Kako torej pregnati vadbeno pasivnost in se spraviti v pogon? Pred prvimi koraki do spremembe nas običajno preveva občutek strahu pred neznanim. Vsak začetek je nedvomno težak, prav tako je težak začetek rednega ukvarjanja s športom. Ne pozabite, da je ena ura vadbe le štiri odstotke dneva!

Dejstvo je, da vsem ne more ustrezati ista oblika vadbe, po­membno je le, da vas ta ne obremenjuje, temveč se ob njej sprostite in v njej uživate. Le tako boste pozabile na svo­je težave, pridobile ustvarjal­no energijo, postale bolj vzdr­žljive, izboljšale gibljivost, izklesale svojo postavo in se počutile samozavestnejše. Multidimenzionalne spremembe splošnega počutja torej, kar je nedvomno želja vseh nas, kajne?

Dejstvo je, da vsem ne more ustrezati ista oblika vadbe, po­membno je le, da vas ta ne obremenjuje, temveč se ob njej sprostite in v njej uživate. Foto: Arhiv proizvajalca Isadore
Dejstvo je, da vsem ne more ustrezati ista oblika vadbe, po­membno je le, da vas ta ne obremenjuje, temveč se ob njej sprostite in v njej uživate. Foto: Arhiv proizvajalca Isadore


Pozitivni učinki vas bodo kar sami od sebe pripeljali do rednega ukvarjanja s špor­tom, kar je nedvomno vaša največja naložba za vaše zdravje. Naložba v športno aktivnost je naložba v vaše zdravje. Šport, najboljše zdra­­- vilo popolnoma brez ne­ga­tiv­nih stranskih učinkov, vam bo postal samoumeven del življenja, čeprav ste se mu sprva izogibali z vsemi štirimi.

Resda časa in volje ni vedno lahko najti, a po tem, ko boste ozavestile vse pozitivne učinke telesne vadbe, vam izgovorov ne bo več zmanjkalo. In če je to še odličen zgled in popotnica za naše najmlajše, beseda neuresničljivo ne sme več priti v poštev.

Biti uspešna poslovna žen­ska, dobra mama in hkrati pri­vlačna žena ni preprosto, a je vendarle z veliko volje in truda mogoče najti ravnovesje med vsemi obveznostmi. Zato apeliram na vas, dragi moški, da svojim partnerkam stojite ob strani in jim priskočite na pomoč, jih spodbujate pri rekreaciji, saj boste za njihovo pridobljeno energijo, samoza­vest in seksapil zagotovo nagrajeni.


Pozitivni učinki vas bodo kar sami od sebe pripeljali do rednega ukvarjanja s špor­tom, kar je nedvomno vaša največja naložba za vaše zdravje. Foto: Arhiv Delo
Pozitivni učinki vas bodo kar sami od sebe pripeljali do rednega ukvarjanja s špor­tom, kar je nedvomno vaša največja naložba za vaše zdravje. Foto: Arhiv Delo


Za navdih vam je lahko an­­gleški projekt »This Girl Can« (Ta punca zmore!), ki je nastal, potem ko so spoznali, da se predstavnice nežnejšega spola izogibajo športnemu udejstvovanju, ker si ne že­lijo obsojanja in očitkov drugih, češ da zaradi rekrea­cije zanemarjajo družino. Vi­deoprispevek, v katerem v glav­ni vlogi med vadbo na­stopajo preproste ženske, ki so popolno nasprotje idealizirani podobi žensk, je požel veliko zanimanja in pohval. Namen kampa­nje je, da ženske spodbuja k aktivnostim ne glede na kilograme in sta­rost. Bistvene­ga pomena je, da ženske lahko premagamo stereotipe in izboljšamo psihofizično počutje.
 

Čas zadovoljstva je čas za zdravje


S športnim »lajfstajlom« boste pridobile občutek moči, se ta­ko bolj zavedale lastnih telesnih potencialov, si pridobile karakteristike, kot so vztrajnost in tekmovalnost, ki bodo pripomogle k spretnejšemu odzivanju v drugih življenjskih situacijah in povezavah z ljudmi. V vaše življenje boste vnesle več samodiscipline, ohranile gibkost duha, morda navezale nove prijateljske ve­zi in laže prenašale vsakodnevne napore. To je pa naš cilj! Sem vas že prepričala? Z redno vadbo lahko celo znižamo biološko starost. Pregovor, da kar seješ, to žanješ, prav gotovo ni iz trte izvit.

Verjamem, da ste že poskrbele za popoldansko otroško varstvo, da si boste lahko utrgale nekaj prostih trenutkov le zase. Trenutkov, ko boste same s svojimi mislimi, daleč od obveznosti, živčnih ljudi, stresne službe in nagajivih otrok. To bo čas za vaše dobro počutje, čas za zdravje in čas, ki vam bo narisal zadovoljstvo na obraz. Uživajte, dame!
 

Preberite še:

Komentarji: