Državni hoteli menda zanimajo tudi Arabce

Na SDH in ministrstva se po neuradnih informacijah že obračajo potencialni zasebni vlagatelji v turistični holding.
Fotografija: Foto Leon Vidic
Odpri galerijo
Foto Leon Vidic

Ljubljana – Potem ko je vlada pred mesecem dni potrdila načrt konsolidacije in prestrukturiranja državnih turističnih družb, se na SDH in pristojna ministrstva po neuradnih informacijah že obračajo potencialni zasebni vlagatelji. Med njimi so menda poleg EBRD tako domači kot tuji vlagatelji, med njimi se omenjajo tudi arabski skladi.Omenjeni načrt predvideva oblikovanje državnega turističnega holdinga, ki naj bi pod svojim okriljem združil Savo Turizem, Hotele Bernardin, Istrabenz Turizem, Adrio Ankaran, Thermano, Unitur, Terme Olimia in Hit Alpineo. Ta podjetja oziroma njihove hotele naj bi nato razdelili v tri sklope oziroma družbe: Termalni, Alpski in Obalni.
 

Dogovor z Yorkom pod streho


Gabrijel Škof  Foto Leon Vidic
Gabrijel Škof  Foto Leon Vidic

Slovenski državni holding (SDH), ki ga vodi Gabrijel Škof, vsebine načrta ne razkriva, neuradno pa je mogoče izvedeti, da naj bi vse skupaj potekalo v šestih korakih. SDH, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), Kapitalska družba in DSU naj bi ustanovile in skupaj upravljale državni turistični holding, ki bo nastal iz namenske družbe slabe banke. Nato naj bi sledila upravljavska in lastniška konsolidacija omenjenih družb: Poročali smo že, da SDH čaka na soglasje Agencije za varstvo konkurence (AVK) za prevzem Term Olimia, za kar bo državo stalo 8,4 milijona evrov. SDH se je s skladom York menda že dogovoril tudi za odkup 42-odstotnega deleža v Savi in terjatev do kranjske družbe, za kar naj bi po neuradnih informacijah namenili nekaj čez 40 milijonov evrov. Tudi za to in celotni holding bodo morali dobiti soglasje AVK.

Že prihodnje leto bi lahko v turistični holding vstopili zasebni vlagatelji, in sicer prek dokapitalizacije, s čimer bi družbi zagotovili svež kapital za potrebne naložbe. Teh naj bi bilo za okoli 200 milijonov evrov. Že nekaj časa se kot interesent omenja Evropska banka za obnovo in razvoj, ki je že izrazila interes za vlaganja v turizem. Poleg tega menda se po turističnem holdingu ozirajo tudi domači ter arabski in avstrijski vlagatelji. V turističnem holdingu bi lahko skupaj pridobili največ 51-odstotni delež. Večkrat smo že poročali, da so naložbe v turizem oziroma hotele še posebej zanimive za sklade, ki v času nizkih obrestnih mer iščejo donosnejše naložbe.
 

Privatizacija posameznih družb


Temu naj bi sledilo prestrukturiranje omenjenih turističnih družb, pri čemer bo možna tudi izločitev nepremičnin. V nadaljevanju pa naj bi vlagatelje poiskali še za Alpsko, Termalno in Obalno družbo. To bi lahko dosegli prek dokapitalizacije ali prodaje prek borze, pri čemer pa bi država ohranila vsaj 30-odstotni delež.

Foto Leon Vidic
Foto Leon Vidic


Kot je mogoče slišati, v SDH računajo na številne sinergijske učinke združitve turističnih družb pod eno streho. Prihodki od prodaje naj bi se tako iz 228 milijonov evrov v desetih letih povečali na 313 milijonov, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo iz 48 na 79 milijonov, čisti dobiček pa bi se več kot podvojil in bi znašal 36 milijonov evrov. Čeprav je novi koronavirus trenutno močno prizadel prav turizem, na SDH menda za zdaj menda ne računajo, da bodo ti negativni vplivi bolj dolgoročni.

Več iz te teme:

Komentarji: