Medvode bodo dobile novo tržnico in park

Občina že tretjič išče najugodnejšega izvajalca del, dela naj bi se začela jeseni.
Fotografija: Zemljišče ob Medvoški cesti, kjer bodo uredili tržnico in park. FOTO: Leon Vidic
Odpri galerijo
Zemljišče ob Medvoški cesti, kjer bodo uredili tržnico in park. FOTO: Leon Vidic

Medvode – Občina Medvode bo najverjetneje že septembra začela urejati tržnico, park in večnamensko ploščad na svojem zemljišču ob Medvoški cesti. Nedavno so se namreč na javni razpis prijavili kar štirje ponudniki.

Na občini smo zvedeli, da je to že tretji poskus iskanja izvajalca in da zdaj kaže, da bi ga tokrat vendarle lahko izbrali. V preteklih dveh poskusih sta razpisa propadla, ker se na prvega ni prijavil nihče, na drugem pa so bile ponudbene cene bistveno previsoke. Na mizi imajo zdaj ponudbe Gorenjske gradbene družbe, ki je delo pripravljena izvesti za skoraj 829 tisočakov z davkom vred, Lesnine MG Opreme (1,26 milijona evrov), GP Krk (840 tisočakov) in CGP Novo mesto (1,05 milijona evrov).
Zemljišče ob Medvoški cesti, kjer bodo uredili tržnico in park. FOTO: Leon Vidic
Zemljišče ob Medvoški cesti, kjer bodo uredili tržnico in park. FOTO: Leon Vidic

Ker pogajanja o končni ceni niso predvidena, bo v primeru, da ima vse zahtevane reference in da tudi sicer izpolnjuje druge zahteve, izbran najcenejši ponudnik. Če zatem ne bo nihče vložil zahtevka za revizijo postopka, bi lahko delo začeli izvajati že v začetku septembra.


Načrt


Tržnico, mestni park in večnamensko ploščad naj bi uredili na 7335 kvadratnih metrov veliki občinski parceli vzdolž Medvoške ceste med križiščema te ceste z Gorenjsko cesto in Cesto komandanta Staneta. Gradbena parcela, namenjena novogradnji, bo v obliki nepravilnega pravokotnika (okvirnih maksimalnih dimenzij 197 krat 67 metrov) in izrezom na severnem delu (okvirnih dimenzij 26 krat 26 metrov).
Vizualizacija načrtovane tržnice in parka v Medvodah Foto: 3Biro
Vizualizacija načrtovane tržnice in parka v Medvodah Foto: 3Biro

Novogradnja, ki bo zapolnila prostor med tamkajšnjim blagovnim centrom, občinsko stavbo in knjižnico, bo namenjena osrednjim centralnim dejavnostim in zadrževanju ljudi na javnem prostoru. Območje bo dostopno neposredno s pločnika ob Medvoški cesti in prek tlakovanih pešpoti, ki jih bodo speljali med obstoječimi objekti ob Cesti komandanta Staneta.
V osrednjem delu območja je predviden tržni prostor, ki ga bodo tvorili odprta in pokrita tržnica z manjšim gostinskim lokalom z letnim vrtom in javnimi sanitarijami. V ozadju bo linija dreves, ki bodo nekakšen zastor pred objekti v ozadju.

Na odprtem tržnem prostoru bodo utrjene površine, na katerih bodo premične stojnice, vmes pa bodo zasadili večje število avtohtonih dreves in grmovnic. Večnamenska ploščad bo v križišču Medvoške in Ceste komandanta Staneta. Namenjena bo občasnim javnim prireditvam, pozimi postavitvi montažnega drsališča, sicer pa rolanju, igranju ... Na zahodnem delu ploščadi bodo stopnice iz brušenega betona, ki bodo vodile do tržnice in bodo lahko tako površine za posedanje kot tudi tribune v času prireditev. Med ploščadjo in obstoječim objektom na vzhodni strani bodo uredili zazelenjeno brežino in zasadili nova drevesa (lipo v križišču pa bodo ohranili).

Zahodno od tržnice bo prostor za mestni park. Ta bo obdan z zelenimi površinami, v osrednjem delu pa bodo postavili posamezna igrala za otroke v sencah obstoječih in novih dreves. Ob njegovem robu bodo namestili tudi več klopi, košev za smeti, svetilke in ploskovno fontano.

Izbrani izvajalec bo moral opisani projekt, ki so ga zasnovali v ljubljanskem 3Biroju (odgovorni projektant je ljubljanski podžupan Janez Koželj), izvesti v 75 dneh, kar pomeni, da bi moral biti končan že pred koncem novembra.


Projekt v številkah


Pokrita medvoška tržnica z manjšim skladiščem, prodajnim lokalom in sanitarijami bo imela približno 360 kvadratnih metrov skupnih površin. Pri zunanjih nepokritih površinah bo največ prostora namenjenega zelenim površinam (3635 kvadratnih metrov), ploščadi tržnice 910 kvadratnih metrov, večnamenski ploščadi 470, potem in rampam 570, peščenim utrjenim in neutrjenim površinam 870, stopnicam pa 275 kvadratnih metrov.

Komentarji: