Zakonodaja, ki ureja delo od doma, je preveč toga

V Siemensu Slovenija in Danfossu Trati že imajo izkušnje z delom na daljavo.
Fotografija: Število zaposlenih v svetu, ki vsaj občasno delajo od doma oziroma zunaj delodajalčevih prostorov, se je v zadnjih 15 letih povečalo za 159 odstotkov. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Število zaposlenih v svetu, ki vsaj občasno delajo od doma oziroma zunaj delodajalčevih prostorov, se je v zadnjih 15 letih povečalo za 159 odstotkov. FOTO: Reuters

V preteklem tednu so številna podjetja svojim zaposlenim, ki jim narava dela omogoča opravljanje nalog od koderkoli, odredila delo od doma. Med njimi sta tudi Siemens Slovenija in Danfoss Trata. OD doma delajo tudi številni zaposleni v javni upravi.
 

Siemens: Odločiti smo se morali čez noč


V Siemensu Slovenija, ki pri nas zaposluje prodajne in servisne ekipe ter podporne službe, so morali odločitev sprejeti čez noč, saj so v sosednjem podjetju potrdili več okuženih. Na sedežu družbe je ostalo minimalno število ljudi (logistika, pošta), ki zagotavljajo nemoteno delovanje, preostali delajo od doma.

»Na lokaciji je bila opravljena dezinfekcija, zaposlenim, ki ostajajo, smo zagotovili ustrezno opremo,« so sporočili iz Siemensa. Hitro in učinkovito so se lahko odzvali, ker ima organizacija že v svoji politiki opredeljen krizni tim, ki ga lahko takoj aktivira. Kot del mednarodne korporacije imajo tudi zagotovljen prenos dobrih praks, mednarodno se usklajujejo in povezujejo tudi večkrat na dan.Delo od doma je v slovenski zakonodaji zelo kompleksno urejeno, zahteve za uvedbo so velike, poudarjajo v Siemensu. Do zdaj so zaposlenim pilotsko omogočali delo od doma do dva dni na mesec. Sprejeli so pravilnik o občasnem delu na domu in zaposleni, ki jim narava dela to omogoča, lahko to možnost izkoristijo po odobritvi neposredno nadrejenega.

»Zaposleni mora zaprositi za odobritev dela na domu, kadrovska služba pa bi pripravila aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem smo določili medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi tega sodelavec, ki je v podjetju odgovoren za varnost in zdravje, opravi pregled ustreznosti delovnih prostorov,« so opisali v Siemensu in dodali, da vsem zahtevam zakonodaje v trenutnih razmerah ni mogoče zadostiti. Zelo dobro pa se je pokazala togost zakona, predvsem pri preverjanju ustreznosti domačih prostorov.
 

Danfoss: Vodje imajo pomembno vlogo


V Danfossu Trati omogočajo, da v času izrednih razmer za opravljanje dela od doma ni treba izpolnjevati vseh pogojev, določenih v zakonodaji. »Treba pa je takoj, ko je to mogoče, inšpektorat za delo obvestiti o opravljanju dela na domu. Smiselno je posredovati podatke o tem, kdo, kje in kakšno delo opravlja ter koliko časa je opravljanje dela predvideno,« je povzela Mojca Kokalj, regionalna vodja kadrovske službe za vzhodno Evropo v Danfossu Trati, kjer večina zaposlenih v režiji te dni dela od doma.»Z vodji smo uskladili nujno fizično prisotnost na delovnem mestu, sicer pa delamo od doma. Pomembno vlogo tudi v teh izrednih razmerah opravljajo vodje in delo zelo dobro teče. Že prej smo veliko sestankov opravljali online zaradi Danfossove razširjenosti po vsem svetu, zdaj pa vse,« je sporočila Kokaljeva.

Sodelavec, ki je v podjetju odgovoren za varnost in zdravje, mora opraviti pregled ustreznosti delovnih prostorov doma. FOTO: Reuters
Sodelavec, ki je v podjetju odgovoren za varnost in zdravje, mora opraviti pregled ustreznosti delovnih prostorov doma. FOTO: Reuters


Delo v proizvodnji pa so še bolj razporedili na več izmen in s tem zmanjšali število prisotnih na enem mestu, skrbijo za zadostno razdaljo med zaposlenimi in večjo pozornost namenjamo higieni. Garderobe so zaprli, preuredili jedilnico, prerazporedili prisotnost v jedilnici, povečali čiščenje skupnih prostorov, kljuk, miz …

Podjetje sicer ima izkušnje z delom od doma, uredili so ga s pravilnikom in zaposleni, ki to možnost uporabijo več kot 12 dni na leto, imajo aneks k pogodbi o zaposlitvi. »Naša IT-infrastruktura je dobro postavljena in nam omogoča, da režijsko delo dobro poteka tudi, ko ne sedimo blizu. Smo pa zagovorniki sodelovanja 'v živo', verjamem, da bo to ostalo. Gotovo pa se bomo izboljšali v delovanju na daljavo, pri uporabi drugih kanalov komunikacije in pri poznavanju trikov komuniciranja na daljavo,« priložnost za učenje v trenutnih razmerah vidi Mojca Kokalj.


Dela od doma je vse več


Število zaposlenih v svetu, ki vsaj občasno delajo od doma oziroma zunaj delodajalčevih prostorov, se je v zadnjih 15 letih povečalo za 159 odstotkov. Rast je 11-krat večja od rasti števila zaposlenih. Lani je vsaj 2,5-krat na teden tako delalo več kot polovica svetovne delovne sile, piše v globalnem poročilu Skupine IWG o poslovnih prostorih.V običajnih razmerah je pomemben razlog, zaradi katerega podjetja zaposlenim omogočajo tak način fleksibilnega dela, privabljanje talentov, organizacije tudi ugotavljajo, da se z omogočanjem dela na daljavo poveča produktivnost. V Nemčiji je to opazilo vsako drugo podjetje.

Če bi vsi zaposleni, ki jim narava dela to omogoča, pol časa delali od doma, bi zmanjšali toplogredne pline za 54 milijonov ton na leto, so ugotovili v ZDA, kjer bi podjetje pri vsakem delavcu prihranilo povprečno 11.000 dolarjev. Po navedbah portala Workplaceinsight je glede na objave prostih delovnih mest delo od doma najpogostejše v panogi IT (30 odstotkov) in marketingu (25), sledijo poslovna administracija in svetovanje, izobraževanje, storitve (manj kot pet odstotkov).

Komentarji: